Futbolas visiems


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +370 674 53049
Programa akredituota

Siekiame padidinti futbolo prieinamumą visiems vaikams, todėl labai svarbu, kad treniruotės vyktų šalia namų ar mokyklos (ypač pradinių klasių mokiniams). Mes dirbame skirtingose Vilniaus vietose tam, kad būtume arčiau vaikų. Mes priimame visus norinčius, taip pat ir tuos, kurių tėveliai neišgali sumokėti už treniruotes. Treniruotėje vienas treneris dirba ne daugiau kaip su 12 vaikų, todėl treniruotės yra intensyvios, kreipiamas didelis dėmesys į užduočių išpildymo tikslumą. Mūsų treneriai su vaikais bendrauja tik pozityviai, nešaukia, nekritikuoja. Mums ne mažiau nei futbolo įgūdžiai yra svarbus vaiko pasitikėjimo savimi, darbštumo, atsakomybės ir gebėjimo dirbti komandoje ugdymas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Treneriai dirba su mažomis vaikų grupėmis, todėl turi galimybę stebėti vaikų pažangą kiekvienos užduoties metu ir už tai skatinti arba nurodyti vaikui, kas daroma netiksliai, dar ir dar kartą parodyti vaikui kaip atliktį užduotį, kol vaikas pradės daryti teisingai. Siekiame, kad kiekvienoje treniruotėje vaikai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų, kad treniruotės teiktų džiaugsmą. Pirmais ugdymo metais vaikai dalyvauja tik draugiškose tarpusavio varžybose, kad nepatirtų streso, tėvų spaudimo dėl rezultatų, o stengtųsi visų pirma panaudoti per varžybas tai, ką išmoko treniruočių metu. Svarbu ne vaikų rezultatai, o padaryta kiekvieno iš jų pažanga. Iš gabiausių atskirų grupių vaikų sudaroma komanda („rinktinė“), kuri dalyvauja varžybose su kitų futbolo mokyklų komandomis (draugiškos varžybos arba turnyrai) – tai ir sveikos konkurencijos ir motyvacijos skatinimas. Taip pat naudojame futbolininko A. Skarbaliaus sukurtą programą STATS4SPORT, kurioje 2 kartus per metus treneriai daro savo grupių vaikų vertinimą, kuris atsipindi ne tik vaikų futbolo gebėjimus, bet ir emocinę būklę. Su vertinimu yra supažindinami ir kiekvieno vaiko tėvai ar globėjai.


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461