Futbolas įvairaus amžiaus vaikams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067113138
Programa neakredituota

Esmė:  skirtingų amžiaus grupių vaikų futbolo treniravimas, sukuriant sąlygas konkuruoti, varžytis, plėtoti garbingo žaidimo vertybes, mokantis save išreikšti, pasitikėti savimi bei bendradarbiauti komandoje.

Programos turinys: mokoma(si) kamuolio valdymo ir kūno valdymo technikos,  futbolo žaidimo taktikos, lavinami reikalingi fiziniai gebėjimai, skatinama vaikų lyderystė, suteikiama galimybė rungtyniauti varžybose bei atsiskleisti.

Numatomos veiklos: pratybose mokomasi žaisti tradicinį, mažąjį ir pliažo futbolą, vykdomos  varžybos, sportinės ir pažintinės išvykos į Lietuvos bei užsienio miestus. Lavinami technikos veiksmai ir jų elementai, mokomasi futbolo taisyklių, ugdomi fiziniai gebėjimai, mokoma žaidimo pratimų, judriųjų žaidimų. Vykdomos individualios futbolo vartininkų treniruotės. Varžybose rungtyniaujama, įtraukiant visus grupės, komandos narius, skatinamas vaikų kūrybingumas (sprendimų pasirinkimas ir improvizavimas), pratinama garbingai kovoti.  Sistemingai vykdoma rungtynių vaizdo analizė, aptariamas atskirų žaidėjų bei visos grupės rengimas. Bendradarbiaujant su Balstogės „MOSP“ (Lenkija), BFC Daugavpils (Latvija), FC Santos Tartu (Estija) futbolo mokyklomis, vykdomi turnyrai, skatinamas vaikų susidomėjimas kitų šalių kultūra ir sporto pasiekimais.

Nauda vaikams: yra grindžiama naujoviška programos turinio samprata - ugdymo turinys apima žaidėjų turimą patirtį, ugdymo programą, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, žaidėjų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) priemones bei patyrimą, kurį žaidėjai sukaupia ugdymo procese.

Programa yra grindžiama diferencijavimo ir aktyvaus ugdymo nuostatomis: ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, parenkamos atitinkamo sudėtingumo pratybos ir užduotys; vykdoma žaidėjų techninių ir fizinių, psichinių gebėjimų raidos kontrolė; žaisti mokomasi praktiškai veikiant, teorinės žinios įtvirtinamos praktinėje veikloje.

Apie formuojamas žaidėjų grupes, trenerius, varžybų kalendorių, vykdomas sporto stovyklas ir projektus, pratybų tvarkaraštį ir kt. informacija yra nuolat skelbiama akademijos puslapyje interneto svetainėje.

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Motyvacija ir pažangos skatinimas: Futbolo akademijoje „Žalgirietis“ dirbantys treneriai taiko veiksmingas ugdymo strategijas ir priemones, stiprindami jaunųjų futbolininkų motyvaciją ne tik lankyti futbolo pratybas, bet ir siekti pažangos: atsižvelgia į vaiko asmenybės poreikius, skatina teigiamas emocijas, kelia aiškius ir prasmingus treniruotės tikslus, sudomina treniruočių turiniu, aktyviai įtraukia vaikus į ugdymo procesą, moko, remiantis žaidėjų patyrimu ir teikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Pažangos vertinimas: Vertinimas yra taikomas kaip pagalba jaunajam žaidėjui siekiant pažangos. Ugdymo programoje yra taikomas formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis grįžtamasis ryšys apie ugdytinio sėkmę bei pažangą. Šio vertinimo esmė yra futbolo treniruotes lankančio vaiko perspektyva, mokymosi kelias ir galimybė siekti geresnių pagal išgales rezultatų. Formuojamasis vertinimas vyksta kiekvieną treniruotę, stebint vaikų veiklą, renkant ir interpretuojant medžiagą apie tai, kaip jie treniruojasi, ką moka ir geba bei naudojame šią informaciją, siekdami juos motyvuoti, padėti įsitraukti į aktyvų treniruotės vyksmą, koreguoti ugdymą(si) taip, kad pasiektų geresnių rezultatų.

Taikomas ir norminis vertinimas, kuomet yra atliekami fizinio parengtumo kontroliniai testai. Naudojant vertinimo skales yra stebimas vaikų fizinis vystymasis ir pasiekimų kaitos dinamika. Žaidėjų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami, stebima ir vertinama konkretaus žaidėjo daroma pažanga, lyginant ankstesnius pasiekimus su dabartiniais.

Įsivertinimas: Siekdami, kad futbolo mokymas būtų veiksmingas, auklėtiniams yra pateikiami įsivertinimo klausimai.  Tai iškelti klausimai siekiant apibendrinti mokymosi rezultatus ir išsiaiškinti sėkmę ir tobulintinas sritis. Treneriai jaunųjų futbolininkų prašo įvertinti savo darbą: kas pasisekė, o ką būtų galima daryti kitaip? Ko išmokai? Kaip gali paaiškinti kitiems tai, ką pats supranti rungtyniaudamas? Kuri žaidimo veikla labiausiai patiko ir gerai sekėsi? Kas buvo sudėtinga ir kodėl? Kaip galėtum pagerinti savo žaidimo rezultatus?

Pasiekimų paliudijimas: Žaidėjų pasiekimai matomi parodomosiose treniruotėse, varžybose bei pateikiant objektyvius standartizuotų testų rezultatus.


Mokytojų kvalifikacija

 1. Žydrūnas Grudzinskas - aukštasis (LEU), patirtis 9 metai, Sporto magistro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA PRO kategorijos trenerio licencija.
 2. Liutauras Mažeika – aukštasis (LSU), patirtis 11 metų, Sporto bakalauro kvalifikacija, UEFA „A“ kategorijos trenerio licencija.
 3. Marius Kazlauskas – aukštasis (LSU), 2 metai, Sporto bakalauro kvalifikacija, Edukologijos magistro kvalifikacija. UEFA „B“ licencija.
 4. Ervinas Snitkas – vidurinis išsilavinimas, patirtis 1 metai. KKSD leidimas. Mokosi UEFA „B“ licencijos kursuose.
 5. . Arnas Juozaitis - aukštasis (LSU), patirtis 4 metai, Sporto bakalauro kvalifikacija, UEFA "B" kategorijos trenerio licencija.
 6. . Ramūnas Radavičius – aukštasis ( LEU), patirtis 3 metai, sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA "B" kategorijos trenerio licencija

Vaikų futbolo akademijos „Žalgirietis“ trenerių kompetencijos:

 • Geba kurti, vertinti ir tobulinti treniruočių programas, įtraukiant jaunųjų futbolininkų socialinių ir dalykinių kompetencijų ugdymą, pripažįstant besimokančiųjų įvairovę bei sporto treniruotės proceso kompleksiškumą.
 • Geba sudaryti sąlygas jauniesiems futbolininkams plėtoti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus tapti savarankiška, atsakinga asmenybe.
 • Geba kurti ir įgyvendinti futbolo ar sporto projektus, planuoja ir organizuoja ugdymo procesą, jį individualizuoja, eksperimentuojant taiko platų sprendimų spektrą ir praktines situacijas grindžia teoriškai.
 • Geba imtis lyderystės, įžvelgti naujus ugdymo poreikius ir paklausą, kurti ir planuoti akademijos tobulinimo ar plėtros projektus, telkti, vadovauti ar koordinuoti veiklą, siekiant švietimo ir ugdymo tikslų;
 • Geba padėti besimokantiesiems kokybiškai realizuoti savo galimybes, reflektuoti apie savo veiklą, nustatyti žinių ir gebėjimų spragas, apsibrėžti asmeninio tobulėjimo kryptis ir planuoti savarankišką mokymąsi;

Geba prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus, yra atviri, lankstūs ir kartu kritiški įvairiuose futbolo akademijos veiklos kontekstuose.


Mokytojų kvalifikacija

 1. Žydrūnas Grudzinskas - aukštasis (LEU), patirtis 9 metai, Sporto magistro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA PRO kategorijos trenerio licencija.
 2. Liutauras Mažeika – aukštasis (LSU), patirtis 11 metų, Sporto bakalauro kvalifikacija, UEFA „A“ kategorijos trenerio licencija.
 3. Marius Kazlauskas – aukštasis (LSU), 2 metai, Sporto bakalauro kvalifikacija, Edukologijos magistro kvalifikacija. UEFA „B“ licencija.
 4. Ervinas Snitkas – vidurinis išsilavinimas, patirtis 1 metai. KKSD leidimas. Mokosi UEFA „B“ licencijos kursuose.
 5. . Arnas Juozaitis - aukštasis (LSU), patirtis 4 metai, Sporto bakalauro kvalifikacija, UEFA "B" kategorijos trenerio licencija.
 6. . Ramūnas Radavičius – aukštasis ( LEU), patirtis 3 metai, sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, UEFA "B" kategorijos trenerio licencija

Vaikų futbolo akademijos „Žalgirietis“ trenerių kompetencijos:

 • Geba kurti, vertinti ir tobulinti treniruočių programas, įtraukiant jaunųjų futbolininkų socialinių ir dalykinių kompetencijų ugdymą, pripažįstant besimokančiųjų įvairovę bei sporto treniruotės proceso kompleksiškumą.
 • Geba sudaryti sąlygas jauniesiems futbolininkams plėtoti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus tapti savarankiška, atsakinga asmenybe.
 • Geba kurti ir įgyvendinti futbolo ar sporto projektus, planuoja ir organizuoja ugdymo procesą, jį individualizuoja, eksperimentuojant taiko platų sprendimų spektrą ir praktines situacijas grindžia teoriškai.
 • Geba imtis lyderystės, įžvelgti naujus ugdymo poreikius ir paklausą, kurti ir planuoti akademijos tobulinimo ar plėtros projektus, telkti, vadovauti ar koordinuoti veiklą, siekiant švietimo ir ugdymo tikslų;
 • Geba padėti besimokantiesiems kokybiškai realizuoti savo galimybes, reflektuoti apie savo veiklą, nustatyti žinių ir gebėjimų spragas, apsibrėžti asmeninio tobulėjimo kryptis ir planuoti savarankišką mokymąsi;

Geba prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus, yra atviri, lankstūs ir kartu kritiški įvairiuose futbolo akademijos veiklos kontekstuose.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461