Futbolas 9-11, 12-14 ir 15-18 metų mokiniams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas, Pilietiškumas
Telefonas: +37061818315
Programa akredituota

Šiandieninė situacija su vaikų užimtumu ir su tuo susijusiomis problemomis (vaikų socialiniai įgūdžiai, sveikatos problemos, ankstyvas vaikų kriminogeniškumas ir nusikalstamumas, jų tėvelių nedarbas ir piniginių lėšų nepriteklius, verčia tokią situaciją vertinti ne tik realiai, bet ir imtis atitinkamų pagal galimybes priemonių.

Veiklos: Treniruotės, stovyklos, varžybos. Reguliarūs pokalbiai su vaikais, tėvais. Sveikatos priežiūros profilaktiniai patikrinimai, Popamokinė veikla, skirta stiprinti individualius vaikų gebėjimus.

Naudos: Išugdyti jaunųjų futbolininkų įgūdžiai, komandų suformavimas. Vaikų elgsenos pokyčiai, sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai turės galimybę savo gebėjimus, pažangą pademonstruoti užsiėmimų metu. Bus atliekami fizinio ir specialaus parengtumo bei technikos testai. Didžiausią pažangą padarę ugdytiniai bus skatinami prizais, atminimo dovanėlėmis.


Mokytojų kvalifikacija

Su ugdytiniais dirbs futbolo ir fizinio parengtumo treneriai. Visi turi įgyją aukštąjį išsilavinimą, turi reikiamas UEFA A arba B lygio licenzijas.


Mokytojų kvalifikacija

Su ugdytiniais dirbs futbolo ir fizinio parengtumo treneriai. Visi turi įgyją aukštąjį išsilavinimą, turi reikiamas UEFA A arba B lygio licenzijas.


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461