Fotografijos programa


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Informacinės technologijos, Medijos
Telefonas: (8 5) 2332550
Kaina: 17.38 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 2.38 € mėnesiui
Programa akredituota

Fotografijos studijos programa skirta 14 – 18 m. mokiniams. 1 metų trukmės programoje mokiniai susipažįsta su fotografijos teorija ir praktika. Tai fotografijos žanrai, spalvotyros pagrindai, fotografijos kryptys ir technikos, fotografijos parodos rengimo ypatumai. Programos tikslas – paruošti mokinius savarankiškam aplinkos patyrimui ir perteikimui fotografijos pagalba


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiamos fotografijos parodos, dalyvaujama konkursuose, socialiniuose renginiuose.


Mokytojų kvalifikacija

Programos mokytoja – profesionali fotografė, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytoja, virš 10 metų dirbanti NVŠ srityje, turintys mokytojos kvalifikaciją.


Mokytojų kvalifikacija

Programos mokytoja – profesionali fotografė, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytoja, virš 10 metų dirbanti NVŠ srityje, turintys mokytojos kvalifikaciją.


Lankančiųjų amžius: 15–19 m.
Viso vietų: 48