Fotografijos būrelio programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Fotografijos būrelis skirtas 5–12 klasių mokiniams. Būrelyje mokiniams suteikiami fotografijos žinių pagrindai: fotografijos kilmė ir raida, tradicinės ir skaitmeninės fotografijos technika ir technologija. Mokomasi fotografuoti, lavinant vaizduotę ir pastabumą, taikant kompozicijos dėsnius ir fotografinės raiškos priemones.

Mokomasi savarankiškai atrasti ir iškelti kūrybinę idėją, taip pat pagrįsti savo kūrybinį sumanymą. Vadovo padedamas, mokinys numato idėjos įgyvendinimo seką: galimas idėjos realizavimo priemones, vaizdavimo būdus, menines išraiškos priemones.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Būrelio nariai analizuoja ir vertina savo darbus, dalyvauja fotografijos konkursuose, kultūriniuose projektuose


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas - aukštesnysis, neformaliojo vaikų švietimo vyresnioji mokytoja


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas - aukštesnysis, neformaliojo vaikų švietimo vyresnioji mokytoja


Lankančiųjų amžius: 13–19 m.
Viso vietų: 15