Fortepijono užsiėmimai


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +370 67572621
Kaina: 65.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 50.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Susipažinti su įvairaus žanro, stiliaus muzika. Siekti, kad vaikai pajustų grojimo malonumą ir džiaugsmą, įsitraukdami į muzikinę koncertinę veiklą. Skatinti įgimtą vaikų kūrybingumą, pagal galimybes dalyvauti respublikiniuose ar tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. Individualizuota darbo forma lavinami skaitymo iš lapo įgūdžiai, lavinamas dėmesys, valia, atmintis, ugdomas bendradarbiavimas, ansambliškumas, sceninė kultūra.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Prieš kiekvieną mokymosi etapą su mokiniais yra numatomos bei aptariamos užduotys, išsiaiškinami vertinimo kriterijai bei reikalavimai. Mokiniai vertinami už darbą pamokoje, savarankišką užduočių atlikimą, dalyvavimą koncertuose, galutinį kūrinių programos atlikimą apibendrinamųjų atsiskaitymų metu, kurie vyksta du kartus per metus: egzaminas, akademinis koncertas. Po kiekvieno pasirodymo su mokiniais aptariamas rezultats, pasiruošimo eigą, dėsningumai, vėl nustatomos artimiausios užduotys. Vaikai skatinam pagyrimais, suvenyrinėmis dovanėlėmis. Artimieji ir draugai turi galimybę išgirsti muzikuojančius vaikus, pasidžiaugti su jais kartu.


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija, Teorinės disciplinos, fortepijonas, stažas 42 metai.

 


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija, Teorinės disciplinos, fortepijonas, stažas 42 metai.

 


Lektorius: Jevgenija Beliajeva
Lankančiųjų amžius: 6–15 m.