Fortepijono užsiėmimai


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 868753443
Programa akredituota

Susipažinti su įvairaus žanro, stiliaus muzika. Siekti, kad vaikai pajustų grojimo malonumą ir džiaugsmą, įsitraukdami į muzikinę koncertinę veiklą. Skatinti įgimtą vaikų kūrybingumą, pagal galimybes dalyvauti respublikiniuose ar tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. Individualizuota darbo forma lavinami skaitymo iš lapo įgūdžiai, lavinamas dėmesys, valia, atmintis, ugdomas bendradarbiavimas, ansambliškumas, sceninė kultūra.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Prieš kiekvieną mokymosi etapą su mokiniais yra numatomos bei aptariamos užduotys, išsiaiškinami vertinimo kriterijai bei reikalavimai. Mokiniai vertinami už darbą pamokoje, savarankišką užduočių atlikimą, dalyvavimą koncertuose, galutinį kūrinių programos atlikimą apibendrinamųjų atsiskaitymų metu, kurie vyksta du kartus per metus: egzaminas, akademinis koncertas. Po kiekvieno pasirodymo su mokiniais aptariamas rezultats, pasiruošimo eigą, dėsningumai, vėl nustatomos artimiausios užduotys. Vaikai skatinam pagyrimais, suvenyrinėmis dovanėlėmis. Artimieji ir draugai turi galimybę išgirsti muzikuojančius vaikus, pasidžiaugti su jais kartu.


Mokytojų kvalifikacija

Novomoskovskio aukštesnioji muzikos mokykla – fortepijono mokytoja, koncertmeisteris. Lietuvos Edukologijos universitetas – auklėtoja-metodininkė. Darbo patirtis 41 metai.

 


Mokytojų kvalifikacija

Novomoskovskio aukštesnioji muzikos mokykla – fortepijono mokytoja, koncertmeisteris. Lietuvos Edukologijos universitetas – auklėtoja-metodininkė. Darbo patirtis 41 metai.

 


Lektorius: SVETLANA CVETKOVA
Lankančiųjų amžius: 6–15 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461