Folkloro būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 868517844
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

 Sieksiu, kad: a)  metų bėgyje vaikai pažintų tradicines kalendorines šventes, jų papročius bei  tautosaką; b)  kad vaikai noriai pažintų ir išmoktų  bent po kelis dainuojamosios tradicijos kūrinius iš kiekvienos kalendorinės metų šventės; c)  kad vaikai susipažintų su instrumentinio muzikavimo  tradicijomis bei, norintys, gebėtų patys pagroti vienu ar kitu liaudies muzikos  instrumentu; d)  kad būrelyje gyvuotų kolektyvinis dainavimas bei muzikavimas; e)  kad gyvuotų  individualaus dainavimo ar  instrumentinio muzikavimo apraiškos; f)  kad vaikai gebėtų ir norėtų kurti bei muzikuoti, panaudodami tam tikrus  tradicinius liaudies muzikavimo elementus;

2. Ugdymo metodika ir priemonės: a)  mokymosi ir pažinimo etapai vyks prisilaikant kalendorinių švenčių cikliškumo; b)  naudosiuosi esama literatūra; c)  remsiuosi R.Piekurienės folkloro ugdymo programa mokiniams; d)  bus rengiami susitikimai su žmonėmis, perėmusiais vienokią ar kitokią autentišką liaudies tradiciją; e)  naudosiu liaudies muzikos instrumentus, natūralias gamtos priemones, kurios pačių mokinių bei mano  pastangomis turėtų tapti muzikos instrumentais; f)  mokymo procese naudosiu CD,  DVD, AUDIO įrašus; g)  naudosiuosi esama literatūra;


Lankančiųjų amžius: 7–28 m.
Viso vietų: 12