Floristikos ir keramikos studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Technologijos
Telefonas: 864612207
Adresas: Ukmergės g. 220, Vilnius
Kaina: 12.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 4-15 m. vaikams (skirstomi į grupes pagal amžių 4-7 m. 8-15 m.), norintiems išmokti floristikos ir keramikos pagrindų naudojant įvairias technikas. Užsiėmimų metu mokiniai susipažins su tradiciniais amatais ir mokysis gamtinių medžiagų paruošimo, naudojimo kūryboje pagrindų, antrinių žaliavų rūšiavimo ir panaudojimo kūryboje galimybėmis, naujų technikų ir kt. Ugdytiniai išmoks planuoti, projektuoti, gebės atpažinti medžiagų savybes, analizuoti jų pritaikymą praktiškai. Įgyti įgūdžiai ir kompetencijos padės ugdyti vaizduotę ir atskleisti kūrybiškumą, domėtis tautos kūryba, vertinti ir tausoti žmogaus bei gamtos kūrinių grožį. Didžiausias dėmesys kreipiamas į vaiko įgimto kūrybiškumo atskleidimą ir jo realizavimo galimybę per praktines aktyvias veiklas. Pagal paruoštą darbo planą kuriami įvairiausi gaminiai: paveikslai, interjero detalės, suvenyrai, dovanos. Programos dalyvis turiningai praleis laisvalaikį užsiimdamas malonia dinamiška veikla, sukurs gražų kūrinį sau ir savo artimiesiems.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Po individualių praktikos darbų vyks rezultatų aptarimas, kurių metu kiekvienas turės įsivertinti savo gauto rezultato sėkmę. Bus stebimas mokinių gebėjimas įsisavinti žinias, aptariama su jais mokymosi pažanga. Organizuojamos parodos grupėje, klube, kitose Vilniaus miesto erdvėse. Vaikai apdovanojami padėkos raštais.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, Technologijų edukologijos magistras, nuo 2017 m. mokytojo metodininko kvalifikacija.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, Technologijų edukologijos magistras, nuo 2017 m. mokytojo metodininko kvalifikacija.


Lektorius: Alina Lukšėnienė
Lankančiųjų amžius: 4–15 m.