Feuerstein – siekiantiems geresnių rezultatų


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37069943469
Programa akredituota

Vienas geriausių kognityvinės srities psichologų, prof. R. Feuersteinas (1921-2014, Izraelis) sukūrė „Tarpininkavimo mokantis“ teoriją ir unikalią mokymo programą „Feuerstein instrumentinis praturtinimas“ (angl. Feuerstein Instrumental Enrichment) (FIE), kuri skirta didinti vaikų ir suaugusių mokymosi potencialą bei gerinti jų kognityvines funkcijas. Būrelio metu licencijuota mokytoja dirbs su vaikais pagal FIE programą. Jos medžiaga yra suskirstyta į 14 instrumentų, kuriuos sudaro popieriaus ir pieštuko užduotys, nukreiptos į konkrečias kognityvines sritis, tokias kaip analitinis suvokimas, orientavimasis erdvėje ir laike, palyginimas, klasifikavimas ir kt. Užduočių sprendimui panaudojami loginiai, matematiniai, kalbiniai ir netgi emociniai įgūdžiai, skatinamas savarankiškas, efektyvus ir motyvuotas mokymasis, vaikai mokomi mokymosi strategijų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Feuerstein mokymo metodas – tarpininkavimas mokantis, atliekant įvairaus sudėtingumo užduotis, skatina vaikus patiems įsivertinti save, didina mokymosi motyvaciją.

Prieš pradedant užsiėmimus, vaikų tėvams pateikiama informacija apie šį metodą ir rekomendacijos, kaip padėti vaikams mokytis. Mokslo metų eigoje vykdomi susitikimai su tėvais, kurių metu aptariami vaikų pasiekimai, mokymosi rezultatų pokyčiai, vaiko požiūris į mokymąsi, motyvacijos ir susikaupimo kaita.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis vadybos ir verslo administravimo išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija; 5 metų neformalaus vaikų ugdymo darbo patirtis.

Feuerstein instituto licencija "Instrumental Enrichment Mediator".


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis vadybos ir verslo administravimo išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija; 5 metų neformalaus vaikų ugdymo darbo patirtis.

Feuerstein instituto licencija "Instrumental Enrichment Mediator".


Lankančiųjų amžius: 8–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461