Feuerstein mąstymo ir mokymosi įgūdžių lavinimo programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37068719988
Kaina: 40.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 25.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Visame pasaulyje žinomo kognityvinės psichologijos prof. R. Feuerstein (1921 – 2014) sukurtos unikalios instrumentinio praturtinimo programos sėkmingai naudojamos visame pasaulyje kaip priemonės, skirtos lavinti vaikų mąstymo gebėjimus bei mokymosi įgūdžius, mokyti juos mąstymo ir mokymosi strategijų bei taisyklių.

Programą sudaro 6 instrumentai (užduočių rinkiniai), kurių metu yra atliekamos užduotys popieriaus ir pieštuko principu. Užduočių atlikimo metu lavinamos vaikų kognityvinės funkcijos, ugdomi kalbiniai, matematiniai, loginiai ir emociniai įgūdžiai, skatinamas savarankiškas, efektyvus ir motyvuotas mokymasis.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese, informacija bus skelbiama internete).


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir Feuerstein (Izraelis) instituto išduota licencija.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir Feuerstein (Izraelis) instituto išduota licencija.


Lankančiųjų amžius: 6–8 m.
Viso vietų: 10