Feuerstein mąstymo ir mokymosi įgūdžių lavinimo programa


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37068719988
Kaina: 60.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 45.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Visame pasaulyje žinomo kognityvinės psichologijos prof. R. Feuerstein (1921 – 2014) sukurtos unikalios instrumentinio praturtinimo programos sėkmingai naudojamos visame pasaulyje kaip priemonės, skirtos lavinti vaikų mąstymo gebėjimus bei mokymosi įgūdžius, mokyti juos mąstymo ir mokymosi strategijų bei taisyklių.

Programą sudaro 6 instrumentai (užduočių rinkiniai), kurių metu yra atliekamos užduotys popieriaus ir pieštuko principu. Užduočių atlikimo metu lavinamos vaikų kognityvinės funkcijos, ugdomi kalbiniai, matematiniai, loginiai ir emociniai įgūdžiai, skatinamas savarankiškas, efektyvus ir motyvuotas mokymasis.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytiniai bus motyvuojami pagyrimais, paskatinamaisiais žodžiais, vertinami - stebint jų elgesį, mąstymą, daromą pažangą, suteikiant grįžtamąją informaciją.

Numatomas įsivertinimo metodas – refleksija


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir Feuerstein (Izraelis) instituto išduota licencija.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir Feuerstein (Izraelis) instituto išduota licencija.


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.
Viso vietų: 16