Fechtavimo sporto meistriškumo ugdymas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37069818571
Programa akredituota

Fechtavimo sporto meistriškumo ugdymo programa skirta mokyti ir lavinti vaikų psichologinius ir fizinius įgūdžius, kaip priemonę pasitelkiant fechtavimo sporto mokymą, stiprinti bendrąjį vaikų fizinį pasirengimą, ugdyti atsakingos sportinės veiklos ir sveikatingumo įgūdžius, lavinti individualiam ir komandiniam sportui reikalingus fizinius, psichologinius ir intelektinius gebėjimus bei žinias. Įgyvendinant programą numatytas nuoseklus darbas reguliarių sporto treniruočių metu – užsiėmimai vyksta keturis kartus per savaitę, kiekvienas iš jų – po tris valandas. Treniruočių metu atliekamos šios veiklos: bendrojo fizinio lavinimo pratimai, skirti apšilimui, raumenų stiprinimui ir tempimui, atskirų raumenų grupių lavinimui; fechtavimo sporto pratimai ir ištvermės, reakcijos lavinimas; fechtavimo sporto taktinės, teorinės ir istorinės paskaitos; individualios pamokos ir darbas su treneriu; fechtavimo sporto praktika; specializuotas pasirengimas šalies ir tarptautinėms varžyboms; dalyvavimas varžybose ir sporto stovyklose. Vaikai, lankydami užsiėmimus, įgauna visapusišką neformalųjį lavinimą: aktyvią, atsakingą fizinę veiklą, psichologinių savybių, tokių kaip tikslo siekimas, oponento pažinimas, dėmesio koncentravimas, fizinės ir protinės veiklos koordinavimas, ugdymą, komandinio darbo ir organizuotos veiklos kolektyve ugdymą. Fechtavimo sportas be fizinės veiklos taip pat turi stiprų kultūrinį ir intelektualinį foną, ugdo vaikų supratimą apie etiką, pagarbą, kelionių ir varžybų metu supažindina su kitų šalių patirtimi ir kultūra.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų įsitraukimą į veiklą užsiėmimų metu skatina bendros užduotys, komandinės veiklos, tuo tarpu atskiras kompetencijas treneriai ugdo dirbdami individualiai su kiekvienu vaiku, duodami asmenines pamokas. Vaikų motyvacijai kelti sukuriami paskatinamieji apdovanojimai – juos gauna ne tik įvairių varžybų nugalėtojai, bet ir vaikai, gaunantys paskatinamuosius įvertinimus – trenerių pagyrimus, paskaitas, atsiliepimus klubo naujienų skiltyje. Vaikų motyvacija ir rezultatai aptariami ir su tėvais, kurie taip pat įtraukiami į ugdymo procesą, lankosi bendruose renginiuose. Oficialūs sportiniai rezultatai vertinami pagal fechtavimo taisykles ir Lietuvos fechtavimo federacijos numatytą tvarką, tačiau klubo treneriai palaiko ir paskatina visus vaikus – ne tik siekiančius sportinių aukštumų, tačiau ir tuos, kurie taip praturtina savo laisvalaikį ir fizinį aktyvumą.


Mokytojų kvalifikacija

Jurijus Mašalo

Klubo prezidentas, Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narys

Sportininko stažas: 41 metų

Trenerio patirtis: 4 metai.

Išsilavinimas – aukštasis (ekonomika),

Trenerio kvalifikacija: Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas, išduotas Kūno kultūros ir sporto

departamento.

Viktoras Salėtis, Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narys

Išsilavinimas – aukštasis (informatika),

Sportininko stažas: 31 metų

Trenerio patirtis: 4 metai.

Javgenij Stalmakov , Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narys

Išsilavinimas – aukštasis (vadyba)

Sportininko stažas: 16 metų

Trenerio patirtis: 4 metai.

Trenerio kvalifikacija: Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas, išduotas Kūno kultūros ir sporto

departamento.

Jolanta Švecova

Išsilavinimas – aukštasis (pedagogė)

Sportininko stažas: 31 metai

Trenerio patirtis: 4 metai.

Trenerio kvalifikacija: Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas, išduotas Kūno kultūros ir sporto

departamento.

Irina Terentjeva

Išsilavinimas – nebaigtas aukštasis (pedagogė)

Sportininko stažas: 31 metai

Trenerio patirtis: 4 metai.

Rimantė Pacevičiūtė, Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narė

  1. – aukštasis (medicina), specialybė – kineziterapeutė

Sportininko stažas: 11 metų

Trenerio patirtis: 3 metai.

Rūta Latinytė, Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narė

Išsilavinimas – aukštasis (semiotika ir vadyba)

Sportininko stažas: 11 metų

Dėstytojo universitete patirtis: 3 metai.


Mokytojų kvalifikacija

Jurijus Mašalo

Klubo prezidentas, Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narys

Sportininko stažas: 41 metų

Trenerio patirtis: 4 metai.

Išsilavinimas – aukštasis (ekonomika),

Trenerio kvalifikacija: Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas, išduotas Kūno kultūros ir sporto

departamento.

Viktoras Salėtis, Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narys

Išsilavinimas – aukštasis (informatika),

Sportininko stažas: 31 metų

Trenerio patirtis: 4 metai.

Javgenij Stalmakov , Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narys

Išsilavinimas – aukštasis (vadyba)

Sportininko stažas: 16 metų

Trenerio patirtis: 4 metai.

Trenerio kvalifikacija: Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas, išduotas Kūno kultūros ir sporto

departamento.

Jolanta Švecova

Išsilavinimas – aukštasis (pedagogė)

Sportininko stažas: 31 metai

Trenerio patirtis: 4 metai.

Trenerio kvalifikacija: Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas, išduotas Kūno kultūros ir sporto

departamento.

Irina Terentjeva

Išsilavinimas – nebaigtas aukštasis (pedagogė)

Sportininko stažas: 31 metai

Trenerio patirtis: 4 metai.

Rimantė Pacevičiūtė, Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narė

  1. – aukštasis (medicina), specialybė – kineziterapeutė

Sportininko stažas: 11 metų

Trenerio patirtis: 3 metai.

Rūta Latinytė, Lietuvos fechtavimo suaugusiųjų rinktinės narė

Išsilavinimas – aukštasis (semiotika ir vadyba)

Sportininko stažas: 11 metų

Dėstytojo universitete patirtis: 3 metai.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461