EVS programos pristatymas


Programa galiojo iki: 2016-04-08
Veiklos tipas: Renginys
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +370526 85845
Programa neakredituota

2016m. balandžio 7d. 18:00val.

Pristatymas vyks anglų kalba.

Ever thought about volunteering abroad? Heard about European Voluntary Service? Wonder how it works? Want to listen to some real stories from EVS volunteers in Lithuania? Then come and join Žalianamis on 7th of April at 18:00!

https://www.facebook.com/events/936589949790045/


Lankančiųjų amžius: 14–29 m.