Etnokultūros studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Etnokultūra
Telefonas: +37052791287
El. pastas: info@etno.lt
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programa „Etnokultūros studija“ yra skirta 1-5 klasių mokiniams, kurie nori ne tik susipažinti su etnine kultūra, tačiau ir iš arčiau pažvelgti į tradicinės kultūros įvairovę, jos interpretacijos galimybes, atrasti vietos etninei kultūrai savo kasdienėje veikloje, puoselėti jos tęstinumą bei meilę jai. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyvius susipažindinant su tradicinės kultūros elementais yra skatinamas ir jų asmeninis tobulėjimas, augimas, savęs pažinimas, meilė sau ir kitam, puoselėjamas dvasinis ir intelektinis ryšys su etnine kultūra, lavinami dalyvių tarpusavio bendravimo įgūdžiai, saviraiškos galimybės, kūrybiškumas.

Programos dalyviai turės galimybę išmokti tradicinių lietuvių liaudies dainų, ratelių, žaidimų, pasidaryti nesudėtingų liaudies instrumentų (šiaudinių birbynių, skudučių, ūžlių, molinių švilpukų), iš arčiau susipažins su pasakojamąja bei smulkiąja tautosaka, nagrinės Lietuvos etnografinius regionus, gamins natūralaus bičių vaško žvakes, analizuos senovinius lietuviškus simbolius, ženklus bei ornamentus, susipažinę su kalendorinėmis šventėmis gamins Kalėdų žaisliukus bei Užgavėnių kaukes, margins velykinius margučius, susipažins su tradiciniais lietuvių amatais, analizuos senovės lietuvių pasaulėžiūrą ir t.t.

Šios programos metu vykdomos veiklos – teoriniai, praktiniai užsiėmimai, įvairių grupinių užduočių atlikimas, praktinės dirbtuvėlės bei  kitos vaikų drauge atliekamos užduotys gali pasitarnauti sprendžiant ir įvairias problemas, kylančias iš vaikų nepasitikėjimo savimi, motyvacijos ir bendravimo įgūdžių, susikaupimo, kantrybės, kryptingo tikslo siekimo, trūkumo. Nors darbas vyks grupėje, bus kreipiamas didelis dėmesys į kiekvieną vaiką individualiai, jo galimybes, susidomėjimą ar motyvaciją konkrečiame užsiėmime. 

Programa sudaryta taip, kad viename užsiėmime įgytos žinios pasitarnautų ir kituose užsiėmimuose – taip informacija įtvirtinama, vaikai geba analizuoti, lyginti, ugdomas kritinis mąstymas. Kiekvieną teorinį užsiėmimą lydi praktinės dirbtuvėlės, kurių metu teorinės žinios geriau įsisavinamos.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Užsiėmimų metu dalyvių pasiekti rezultatai bus periodiškai apžvelgiami kiekvienam vaikui skiriant dėmesio individualiai, taip pat bus taikoma bendra refleksija, vaikai patys aptars savo pasiektus rezultatus kiekvieno užsiėmimo pabaigoje. Vaikų motyvacija bus skatinama pozityviu grįžtamuoju ryšiu iš mokytojo. Dalyviai bus skatinami pastebėti ir įvertinti vieni kitų pasiekimus. Bus skatinama įgytas žinias, įgūdžius „parsinešti“ namo ir perduoti šeimos nariams, tai vaikams leis praktiškai pamatyti, kaip nauji gebėjimai ir žinios gali būti pritaikomi kitoje aplinkoje.

Dalyvių pasiekimai, naujos žinios bei įgytos kompetencijos bus analizuojamos refleksijos būdu.


Mokytojų kvalifikacija

Sandra Bakanovaitė

Filosofijos bakalauro kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, Vilniaus universitetas, 2010 m.)

Pedagoginių – psichologinių žinių kursai, 120 val. (Lietuvos edukologijos universiteto profesinių kompetencijų tobulinimo institutas, 2016 m.)

Darbo patirtis su vaikų edukacinėmis programomis Vilniaus etninės kultūros centre nuo 2015 m.

Edukacinių programų vaikams vedimas: Užgavėnių kaukių gamyba, šiaudinių žaisliukų gamyba, keramikos užsiėmimai, natūralaus vaško žvakių liejimas ir kt. Dienos stovyklų organizavimas mokiniams.


Mokytojų kvalifikacija

Sandra Bakanovaitė

Filosofijos bakalauro kvalifikacija (aukštasis universitetinis išsilavinimas, Vilniaus universitetas, 2010 m.)

Pedagoginių – psichologinių žinių kursai, 120 val. (Lietuvos edukologijos universiteto profesinių kompetencijų tobulinimo institutas, 2016 m.)

Darbo patirtis su vaikų edukacinėmis programomis Vilniaus etninės kultūros centre nuo 2015 m.

Edukacinių programų vaikams vedimas: Užgavėnių kaukių gamyba, šiaudinių žaisliukų gamyba, keramikos užsiėmimai, natūralaus vaško žvakių liejimas ir kt. Dienos stovyklų organizavimas mokiniams.


Lankančiųjų amžius: 8–14 m.
Viso vietų: 15