Etnokultūrinio ugdymo programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Etnokultūra
Telefonas: 852569100
Kaina: 5.79 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 7-18 metų vaikams. Mokymo proceso metu siekiama ugdyti mokinių estetinę nuovoką, pažinti tautodailę, dvasiškai augti ir atrasti save dermėje su gamta.

Supažindinti mokinius su lietuvių tautos tradicijomis, papročiais, kalendorinių švenčių apeigomis, tautosaka bei tautodaile, jos rūšimis.

Etninės veiklos studijose iš šiaudų kuria ornamentines ir simbolių kompozicijas, erdvinius žaisliukus bei vestuvinius sodus. Darbams naudojamos natūralios medžiagos: šiaudai, augalų lapai, žiedai, medžių šakelės ir molis.


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.
Viso vietų: 20