Etninių rankdarbių ir siuvimo dirbtuvės


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Etnokultūra
Telefonas: 865526599
Programa akredituota

Kiekvienoje šalyje šalia profesionalaus meno neatskiriama kultūros dalimi yra liaudies kūryba, t.y. kaimo menininkų ir amatininkų menas. Ši meno šaka nekinta per šimtmečius. Žmonės perduoda iš kartos į kartą amato ypatumus, kurie yra būdingi tam tikram kraštui, iš kurio jie yra kilę. Pristatomas užsiėmimų ciklas apie mūsų krašto rankdarbių ir siuvimo darbų tradicinius kūrimo būdus. Planuojama ugdyti mokyklinio amžiaus vaikus. Užsiėmimų metu bus naudojamos plačiai prieinamos medžiagos (dažniausiai natūralios), aptartos mūsų krašto tradicijai būdingos technikos ir atlikimo būdai. Būtina pabrėžti, kad liaudies kūrybai yra labai artimi vaikų kūrybos ypatumai, kas tą projektą daro dar patrauklesniu mokiniams. Darydami rankdarbius ir siūdami, vaikai kurs spalvotą, estetišką juos supančią aplinką. Susiesime gilią tradiciją ir dabartį, tokiu būdu pasieksime užsibrėžtų ugdomųjų tikslų. Užsiėmimų metu kuriami darbai padės mokiniams lavinti pasaulio suvokimą ir vystyti manualinius gebėjimus. Įgyti įgūdžiai padės mokiniams ugdyti vaizduotę ir atskleisti kūrybiškumą bei parodys, kad galima patirtį didelį malonumą ir pasitenkinimą kylantį iš kūrybos. Užsiėmimuose vaikai išmoks siuvinėti, siūti ir nerti vašeliu. Naudojant tradicinius būdus ir technikas, bus kuriami meno kūriniai iš paprasčiausių žaliavų sau ir kitiems. Nebus pamiršta ir perdirbimo idėja, darysime iš atliekų naujus daiktus, plėtodami mintį, kad užuot išmetę, galime perdirbti naujai. Be to, planuojama projektuoti ir kurti proginius produktus, pvz, minkštus žaislus (Kalėdų senelius, Velykų kiškučius, skudurines lėles, meškiukus), progines dovanėles, servetėles, dekoratyvines pagalves bei liaudies kostiumo elementus mokyklos liaudies ansambliui „Świtezianka“.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų vertinimas neformalus. Žodiniai paskatinimai, pagyrimai. Vaikus motyvuos darbas grupėje, individualų bei grupės draugų kūrybinių ir meninių minčių reiškimas, diskusijos, darbų lyginimas tarpusavyje. Vaikai turės galimybę dalyvauti parodėlese, mugėje. Vėliau bus aptariami įspūdžiai, įgytos žinios,siekiant gauti grižtamąją infomaciją.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, siuvinių technologo kvalifikacija, 23 metai patirties individualiame siuvime, darbas su dizaineriais. Įgyjau neformaliojo vaikų švietimo žinias ir pažymėjimą, išklausius pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, siuvinių technologo kvalifikacija, 23 metai patirties individualiame siuvime, darbas su dizaineriais. Įgyjau neformaliojo vaikų švietimo žinias ir pažymėjimą, išklausius pedagoginių - psichologinių žinių kursą.


Lektorius: Lilija Verbel
Lankančiųjų amžius: 6–16 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461