Esu aktyvus pilietis (Vilnius)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Pilietiškumas, Kita
Telefonas: +37068262772
Kaina: Nemokamai
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos dalyviai yra jauni 7-15 metų, todėl pilietiškumo ugdymas derinamas ir su aktyvia fizine bei kūrybine veikla. Pilietiškumas. Mokiniai supažindinami su lietuviškomis šventėmis, joms pasiruošia ir jas švenčia, supažindinimi su tradiciniais amatais, pagal galimybes vyksta į ekskursijas. Dalyvauja įvairiose socialinėse akcijose, formuojamas jų vertybinis suvokimas kas yra valstybė, kokios piliečio pareigos. Mokiniai įgys socialinių įgūdžių, stiprins savo pilietinį identitetą, išmoks darniai bendrauti ir bendradarbiauti su aplinkiniais. Programa ugdo sveikatingumo įgūdžius. Supažindina su sveikos gyvensenos pagrindais, judėjimo ir sporto nauda, su sveika mityba, dienos režimu, žalingų įpročių prevencija. Mokiniai žaidžia judrius žaidimus, tiek gamtoje, tiek patalpose. Pagal galimybes mokosi kaip pasigaminti sveiką patiekalą. Programoje numatytos veiklos, lavinančios vaikų praktinius įgūdžius per aktyvias veiklas: lavinamieji bei vaidmeniniai žaidimai, savanoriška veikla, aktualių istorinių lietuviškų filmų peržiūra, diskusijos ir aptarimai, stendų rengimas, problemų sprendimo scenarijai, kūrybinės bei komandos formavimo užduotys.  

Socialiniai įgūdžiai. Aktyvios veiklos skatins vaikus užmegzti svarbius draugystės santykius, skatins asmenybės augimą, ugdys socialinius įgūdžius. Kartu mokinsimės priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybėmis, kursime teigiamas emocijas. Kviesime į svečius savanorius, kartu su jais įsitrauksime į savanorystės veiklą: rudens darbuose padėsime vienišiems seneliams, lankysimės pas savo partnerius, prižiūrėsime apleistus, netvarkomus kapus. Siekiant kuo tiksliau atliepti vaikų poreikius, į programos veiklų planavimą bus įtraukiami patys vaikai ir jaunuoliai (atsižvelgiant į jų amžių ir gebėjimą išreikšti savo poreikius).  Rekomenduojama 1-10 klasių mokiniams, programą gali lankyti visi norintys. Programos trukmė 9 mėnesiai, intensyvumas 1 kartas per savaitę po 2 akademines valandas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno užsiėmimo metu vaikų motyvacija bus skatinama pozityviu grįžtamuoju ryšiu ir palaikymu (pagyrimu, skatinimu, pastiprinimu, motyvavimu). Per dalyvavimą veiklose vaikai išdrąsės, įgys pasitikėjimą, didesnį savęs suvokimą, pakeis požiūrį į save ir šalia esančius. Vaikų pasiekimai, naujos žinios bei įgytos kompetencijos bus paliudytos dalyvių refleksijose, pokalbio metu.  Programos pabaigoje -  šventinio susitikimo metu,  vaikams bus įteikti diplomai


Mokytojų kvalifikacija

Onutė Sabaitienė. Pedagogo kvalifikaciją įgijau 2003 metais Lietuvos edukologijos universitete. Taip pat turiu socialinių institucijų vadybos magistro laipsnį. Darbo patirtis su  rizikos grupės šeimomis – 18 metų. Dirbdama vadovaujuosi kompleksinės pagalbos principu, siekiant visapusiškai patenkinti vaikų iš socialinės rizikos šeimų poreikius, efektyviai dirbti socialinį darbą, siekiant  ugdyti gyvenimo įgūdžius ir padėti integruotis visuomenėje.

Dalia Žabaitė. Baigiau Vilniaus pedagoginį Institutą (dabar LEU), specialybė taikomieji darbai ir chemija. Technologijas mokykloje dėstau jau 34 metus. Turiu mokytojos - metodininkės kvalivikaciją. Kasmet tobulinų įvairias kompetencijas ne mažiau 5 dienų per metus. Esu lankiusi daugybę kursų ir seminarų, susijusiu su technologijų dalyku, taip pat su edukologija, psichologija ir kt. Daugiau nei 10 metų dirbau miesto technologijų mokytojų metodinėje taryboje, organizavau parodas miesto mastu bei kitokius renginius miesto mokytojams. Mano mokiniai ne kartą laimėjo Vilniaus miesto  technologijų olimpiadoje prizines vietas, 2 kartus dalyvavome ir respublikinėje olimpiadoje. Esu kompetentinga  mokyti įvairių technologijų (tekstilė, popieriaus plastika, retosios technologijos bei sveiko maisto paruošimas).


Mokytojų kvalifikacija

Onutė Sabaitienė. Pedagogo kvalifikaciją įgijau 2003 metais Lietuvos edukologijos universitete. Taip pat turiu socialinių institucijų vadybos magistro laipsnį. Darbo patirtis su  rizikos grupės šeimomis – 18 metų. Dirbdama vadovaujuosi kompleksinės pagalbos principu, siekiant visapusiškai patenkinti vaikų iš socialinės rizikos šeimų poreikius, efektyviai dirbti socialinį darbą, siekiant  ugdyti gyvenimo įgūdžius ir padėti integruotis visuomenėje.

Dalia Žabaitė. Baigiau Vilniaus pedagoginį Institutą (dabar LEU), specialybė taikomieji darbai ir chemija. Technologijas mokykloje dėstau jau 34 metus. Turiu mokytojos - metodininkės kvalivikaciją. Kasmet tobulinų įvairias kompetencijas ne mažiau 5 dienų per metus. Esu lankiusi daugybę kursų ir seminarų, susijusiu su technologijų dalyku, taip pat su edukologija, psichologija ir kt. Daugiau nei 10 metų dirbau miesto technologijų mokytojų metodinėje taryboje, organizavau parodas miesto mastu bei kitokius renginius miesto mokytojams. Mano mokiniai ne kartą laimėjo Vilniaus miesto  technologijų olimpiadoje prizines vietas, 2 kartus dalyvavome ir respublikinėje olimpiadoje. Esu kompetentinga  mokyti įvairių technologijų (tekstilė, popieriaus plastika, retosios technologijos bei sveiko maisto paruošimas).


Lankančiųjų amžius: 7–17 m.
Viso vietų: 30