Estetinio lavinimo programa Vilnius


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika, Dailė, Kita
Telefonas: +37063390044
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Estetinio lavinimo programa - meninio ugdymo dalis. Programa skiriama mokiniams, besidomintiems dailės ir muzikos meno rūšimis, norintiems eksperimentuoti su dailės technikomis, bei medžiagomis, perkelti pagrotą ar sukurtą muzikos fragmentą į popieriaus lapą, išmokstant pasigaminti sau elementarius instrumentus, bei su jais įgyti įgūdžių groti ir improvizuoti, suvokiant estetinio grožio sampratas. Norintiems laisvai reikšti mintis, bei įgyti žinių apie emocinį intelektą.

         Programos paskirtis - suteikti pagrindines dailės ir muzikos žinias, ugdyti bendrą kultūrinį bei meninį išprusimą,   estetikos suvokimą, įvairių medžiagų pritaikymą meninei saviraiškai, plėtoti estetines kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams, panaudojant socioemocinius gebėjimus dirbti grupėse, komandinės užduotyse.

         Pasirinkę estetinio lavinimo dalyką, mokiniai įgis pagrindinių dailės, muzikos bei socioemocinių įgūdžių, todėl juos galės pritaikyti praktiškai, dirbdami kūrybišką darbą, nebijos eksperimentuoti, mąstyti netradiciškai, pritaikant socioemocinius gebėjimus, ugdys bendradarbiavimo įgūdžius.

            Įgiję dailės ir muzikos, bei socioemocinių gebėjimų, mokiniai gebės panaudoti įvairias medžiagas (popieriaus, tekstilės, buitines priemones ir t.t.) sukuriant meno kūrinį, toliau vystyti kūrybiškumą ar pritaikyti žinias kitose kūrybos sferose, išmoks vertinti bei atpažinti estetiką mene, rengti įdomias parodas, perteikti grožį, gebės atlikti elementarius muzikinius kūrinius su įvairiais perkusiniais instrumentais, atlikti įvairius ritmus, kūrybiškai spręsti iškilusias problemas, siekti tikslų dirbant komandoje. Įgytos žinios būtinos ugdant visavertę asmenybę, besirengiančią sėkmingai dalyvauti visuomeninėje ir būsimoje profesinėje veikloje.   


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kaupiamas mokinio geriausių darbų aplankas. Geriausius mokinio nuomone darbus, kurie atlikti pagal mokymosi programą, atsirenka pats mokinys. Prieš atliekant darbus aiškiai nustatomi tikslai ir aptariami rezultatai. Paaiškinama tikslo sąvoka. Mokinys ir mokytojas, bei kiti grupės dalyviai kartu diskutuoja apie atliktą darbą. Vertinama individuali mokinio pažanga, pusmečio ir pasiekta per visus mokslo metus. Mokytojai surenka pirmuosius darbus, kuriuos vaikai atlieka pirmomis mokslo metų savaitėmis. Šie pavyzdžiai, vadinami pirminiais pavyzdžiais, bus pasitelkti siekiant nustatyti mokinio tobulėjimą ir pažangą. Mokiniai po pirojo mokslo pusmečio savo išrinktus geriausius darbus palygina su pirminiais pavyzdžiais, aprašo kodėl būtent pasirinko šiuos pavyzdžius ir kelia tolesnius mokymosi tikslus. Antrajame pusmetyje mokiniai atlieka tokią pat darbų atrankos procedūrą ir metų gale lygina savo darbus su pirmuoju pusmečiu. Perėjus į kitą mokymosi kursą, su darbų aplanku, išlaikomas mokymosi darbo kryptingumas.


Mokytojų kvalifikacija

Margarita Garmutė  - Išsilavinimas ir kvalifikacija  VDU Muzikos akademija Pedagogikos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Išdavimo data 2013 m. birželio 19 d., VD Nr. 004604. Registracijos Nr. MA-0000074.

Pedagoginių - psichologinių žinių kurso išklausymas. Išdavimo data: 2015 m. liepos 20 d.  PP NR. 005175, Reg. nr. 30.

    Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 2 metai pedagoginio darbo, mokytojo kvalifikacija, magistro laipsnis. Mokytojo profesijos kompetencijos – bendrakultūrinė, profesinė, bendroji ir specialioji kompetencijas.


Mokytojų kvalifikacija

Margarita Garmutė  - Išsilavinimas ir kvalifikacija  VDU Muzikos akademija Pedagogikos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Išdavimo data 2013 m. birželio 19 d., VD Nr. 004604. Registracijos Nr. MA-0000074.

Pedagoginių - psichologinių žinių kurso išklausymas. Išdavimo data: 2015 m. liepos 20 d.  PP NR. 005175, Reg. nr. 30.

    Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 2 metai pedagoginio darbo, mokytojo kvalifikacija, magistro laipsnis. Mokytojo profesijos kompetencijos – bendrakultūrinė, profesinė, bendroji ir specialioji kompetencijas.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 26

Turėti dailės reikmenų - tapybos popieriaus, guašo, akvarelės dažų, žirklių, kreidelių.