Emocinio intelekto ugdymas per dailės terapiją


Programa galiojo iki: 2023-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 867875900
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Dailės terapijos užsiėmimai skirti paaugliams nuo 12 iki 18 m., kurie domisi psichologija, nori geriau pažinti, suprasti save ir kitus, tobulinti bendravimo įgūdžius. Per užsiėmimus piešime, kursime koliažus ir skulptūras. Dalyviai mokysis reikšti savo jausmus ir mintis, pristatyti savo darbus, mokinsis reflektuoti apie kitų darbus. Vaikai ugdysis socialines, asmenines, bendravimo kompetencijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Darbų aptarimas, naujų įdėjų įgyvendinimas, pokalbis, refleksija, padėkos raštai, galima programos baigimo pažymėjimas, konsultacija stojant į Dailės krypties studijų programas


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja  sertifikuota dailės terapeutė, psichologė


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja  sertifikuota dailės terapeutė, psichologė


Lektorius: Dalia Jakubonė
Lankančiųjų amžius: 15–18 m.
Viso vietų: 8
Laisvų vietų: 5

Užsiėmimai Pilaitės mikrorajone, pagal iš anksto suderintą grafiką

Grupėje gali dalyvauti ir vidutinio ugdymosi poreikių jaunuoliai