„Emocijų žemėlapis"


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 868738117
Programa neakredituota

Programos dalyviai turės galimybę mokytis atpažinti savo ir kitų jausmus bei emocijas, rasti ir pasirinkti būdus padedančius įveikti kylančius sunkumus. Ieškos tinkamų būdų ir rinksis priimtiniausius siekiant suvaldyti kylantį pyktį, baimę, liūdesį. Programa sukurta taip, jog mokytų pažinti savo jausmus, padėtų suprasti emocijų valdymo principus, skatintų siekti užsibrėžtų tikslų, ugdytų empatiškumą ir pagrindinių žmonių tarpusavio santykių principų supratimą. Programa paremta imitacinių (vaidmenų) žaidimų metodikos principais, taip siekiant gerinti vaikų emocinį intelektą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Į programą integruoti metodiniai žaidimai leidžiantys vaikui pačiam identifikuoti patiriamas emocijas ir jausmus. Žaidimai orientuoti ir į komandinio darbo, bendradarbiavimo kompetencijų ugdymą. Taikomi interaktyvūs metodai – Smart programos (jų metu vaikai praktiškai kurs situacijas kurių metu kyla įvairios emocijos, modeliuos skirtingas žmonių išraiškias jaučiant atitinkamas emocijas).


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programa sudaryta taip, jog skatintų kuo didesnį ugdytinių įsitraukimą į ugdomąją veiklą. Vaikai įgalinami aktyviai veikti, diskutuoti. Viena pagrindinių ugdytojo vertybių – lygiavertis santykis su vaiku. Atsižvelgiama į vaikų poreikius ir suteikiama galimybė patiems ugdytiniams pagal poreikius projektuoti ir koreguoti ugdymo planą, metodiką. 


Mokytojų kvalifikacija

Baigtos socialinės pedagogikos, taikomosios istorijos studijos. Gilinamos specialiosios pedagogikos žinios magistro studijose. Turimi VšĮ „Vaiko labui“ prevencinių programų „Obuolio draugai“, „Įveikime kartu“ pažymėjimai. Darbo patirtis pozityviosios tėvystės stovyklose, seminaruose VšĮ „Vaikų ugdymui“. Darbo patirtis su socialinės rizikos šeimomis VšĮ „SOS Vaikų kaimai“. Socialinio pedagogo darbo patirtis Vilniaus lopšelyje – darželyje „Aušrelė“. Edukacinių programų kūrimo ir vykdymo patirtis VšĮ „Lietuvos socialinių programų fondas“


Mokytojų kvalifikacija

Baigtos socialinės pedagogikos, taikomosios istorijos studijos. Gilinamos specialiosios pedagogikos žinios magistro studijose. Turimi VšĮ „Vaiko labui“ prevencinių programų „Obuolio draugai“, „Įveikime kartu“ pažymėjimai. Darbo patirtis pozityviosios tėvystės stovyklose, seminaruose VšĮ „Vaikų ugdymui“. Darbo patirtis su socialinės rizikos šeimomis VšĮ „SOS Vaikų kaimai“. Socialinio pedagogo darbo patirtis Vilniaus lopšelyje – darželyje „Aušrelė“. Edukacinių programų kūrimo ir vykdymo patirtis VšĮ „Lietuvos socialinių programų fondas“


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.
Viso vietų: 75