“Eksponatai — laikmečio liudininkai”


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra
Telefonas: +37052611547
Adresas: Vilniaus “Ryto” progimnazija, D. Gerbutavičiaus g. 9
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos metu moksleiviai domėsis krašto istorine, praeitimi, kultūriniu ir dvasiniu tautos paveldu, mokysis suvokti tautos kultūrinio palikimo reikšmę,  išmoks tiriamojo darbo įgūdžių. Moksleiviai  skatinami puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, šventes, rengiant vakarones bei kt. renginius; puoselėti mokyklos muziejaus organizuojamą veiklą. Įsisavinus muziejininkystės programą, moksleiviai galėtų diskutuoti tautos materialio ir dvasinio kultūros paveldo temomis, save suvoktų kaip tautos atstovą ir tautinių tradicijų puoselėtoją.


Lankančiųjų amžius: 13–15 m.
Viso vietų: 15