,,Ekologija šiandien‘‘


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija
Telefonas: 867435185
El. pastas: juratem@gmail.com
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

  1. skirta vyresnių klasių vaikus praktiškai supažindinti su pasaulio žiedinės ekonomikos laimėjimais, ekologijos mokslu, ekologiška (aplinkai draugiška) gyvensena. Praktinių užsiėmimų metu aiškinsimės įprastų kasdienių atliekų antrinio panaudojimo galimybes, tirsime įprastų medžiagų žalą aplinkai, aptarsime įvairius galimus kasdienių procesų optimizavimo sprendinius.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. būtų vertinama stebint mokinių sugebėjimus užsiėmimų metu, aptariant rezultatus baigiamosiose diskusijose bei atliekant specialius pažangos vertinimo testus/užduotis.
  1. baigę programą vaikai gaus ,,atsiminimų knygeles‘‘, kartu liudijančias ir sėkmingą programos baigimą.


Mokytojų kvalifikacija

  1. ves ekologė Jūratė Mažeikytė, VU ekologijos magistrė, baigusi psichologinių-pedagoginių žinių kursą, aktyvi visuomenininkė (aktyvi JCI (tarptautinių jaunimo rūmų) narė, viena iš JŽO (Jaunųjų žaliųjų organizacijos) steigėjų, Vilniaus miesto visuomeninės aplinkos ir energetikos komisijos narė. Jau daugiau kaip 14 metų pati dalyvaujanti ekologiniuose judėjimuose, veiklose, vystanti asmeninį kūrybinį projektą ,,Jutem‘‘, virš 2 metų vedanti atminties lavinimo ir dėmesio koncentravimo užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, įvairias kūrybines dirbtuves ir praktikas, ekologinius seminarus.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. ves ekologė Jūratė Mažeikytė, VU ekologijos magistrė, baigusi psichologinių-pedagoginių žinių kursą, aktyvi visuomenininkė (aktyvi JCI (tarptautinių jaunimo rūmų) narė, viena iš JŽO (Jaunųjų žaliųjų organizacijos) steigėjų, Vilniaus miesto visuomeninės aplinkos ir energetikos komisijos narė. Jau daugiau kaip 14 metų pati dalyvaujanti ekologiniuose judėjimuose, veiklose, vystanti asmeninį kūrybinį projektą ,,Jutem‘‘, virš 2 metų vedanti atminties lavinimo ir dėmesio koncentravimo užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, įvairias kūrybines dirbtuves ir praktikas, ekologinius seminarus.

 


Lektorius: Jūratė Mažeikytė
Lankančiųjų amžius: 13–19 m.