Ekologija - gyvenimo būdas. Esame atsakingi.


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

  1. išmoks vertinti, prognozuoti ekologinę situaciją, susipažins su gyvosios gamtos sandara, jos ypatumais, įgys mokslinio mąstymo, tyrimo įgūdžių, gilins gamtosaugines žinias, atliks praktines užduotis, išmoks planuoti, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Rūpinsis gyvūnais, augalais, dalyvaus ekskursijose, konkursuose. Užsiėmimo tikslas – ugdyti atsakingą mokinių gyvenseną ir sąmoningą vartojimą, Mokiniai mokosi kultūringo bendravimo ir bendradarbiavimo su juos supančia aplinka.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. motyvacija bus skatinama leidžiant rinktis aktualias temas, atlikti tyrimus, dalyvauti bendruose projektuose. Apie pasiekimus ir grįžtamąjį ryšį mokinys informaciją gaus tiesiai iš pedagogo, o kartą per pusmetį – individualų pasiekimų aprašą.


Mokytojų kvalifikacija

  1. edukologijos, MRU viešojo administravimo specialistė, turinti 12 metų pedagoginę pradinių klasių mokytojos ir auklėtojos patirtį, kūrybingai dirbanti, aukštos bendrakultūrinės, profesinės kompetencijų, ekologijos užsiėmimo specialistė.


Mokytojų kvalifikacija

  1. edukologijos, MRU viešojo administravimo specialistė, turinti 12 metų pedagoginę pradinių klasių mokytojos ir auklėtojos patirtį, kūrybingai dirbanti, aukštos bendrakultūrinės, profesinės kompetencijų, ekologijos užsiėmimo specialistė.


Lektorius: Rasa Smagurauskienė
Lankančiųjų amžius: 7–19 m.