E programavimas pažengusiems III objektinis programavimas, vartotojo sąsajos optimizavimas ir programų lokalizavimas)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37062079121
El. pastas: info@smarttech.lt
Programa neakredituota

Programoje siekiama moksleivius giliau supažindinti su programavimo sistemomis, moksleiviai dirba prie konkrečių pasirinktų sistemų, o mokslo metų pabaigoje gina baigiamąjį darbą, kurį vertina komisija. Dalis mokymų vyksta nuotoliniu būdu. 56 val. akivaizdinės paskaitos ir 64 val. nuotolinės konsultacijos ir mokymai. Šią programą moksleiviai pilnai baigę Programavimas I (C Sharp) ir Programavimas II (WEB, objektinis programavimas ir programų sistemos) mokymo programas. Užsiėmimai vyksta 1-2 k. per savaitę.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Viso mokymosi metu vykdomas projektas, kuriam panaudojamos įgyjamos žinios, baigiamasis darbas vertinamas pažymiu, išduodamas pažymėjimas, nurodant išeitas temas ir žinių įvertinimą


Mokytojų kvalifikacija

NVŠ programos mokytojai turi: aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginę patirtį ir NŠ mokymų vedimo patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

NVŠ programos mokytojai turi: aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginę patirtį ir NŠ mokymų vedimo patirtį.


Lankančiųjų amžius: 13–19 m.