Dziudo treniruotės vaikams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065011151
Programa akredituota

Dziudo treniruotės mokyklinio amžiaus vaikams.

 Tikslai :Populiarinti  dziudo imtynes  moksleivių  tarpe , ugdyti mokinių sportiškumą, skatinti užimtumą,aktyvumą ,  propaguoti sveiką  gyvensenos būdą. Treniruočių metu yra lavinamas mokinių lankstumas , greitis, ištvermė. Ugdoma  tikslo siekimas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai dalyvauja dziudo varžybose Lietuvoje , vyksta į  tarptautinius turnyruos. Skatinami gauti apdovanojimus ir užimti prizines vietas. Apie sportininkų  pasiekimus skelbiama internetinėje svetainėje ir socialinių tinklų puslapyje, talpinamos nuotraukos su gautais apdovanojimais.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis , treneris – mokytojas ( kategorija Lietuvos sporto treneris, antras danas), darbo patirtis treniruojant vaikus 12 metų


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis , treneris – mokytojas ( kategorija Lietuvos sporto treneris, antras danas), darbo patirtis treniruojant vaikus 12 metų


Lankančiųjų amžius: 7–14 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461