Dziudo studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Dziudo treniruotėse nenaudojami spyriai, smūgiai, spaudimas sąnariams ir panašūs veiksmai, taip pat nenaudojami jokie ginklai ar kitokie įrankiai. Dziudo imtynės vyksta ant specialios grindų dangos, vadinamos tatamiu tarp dviejų asmenų, vilkinčių tradicine apranga - kimono. Treniruotės paprastai prasideda nuo eilės apšilimo, akrobatinių pratimų, kurie stiprina orientaciją erdvėje. Palaipsniui 2-3 metų eigoje nuo lengvų pratimų pereinama prie sudėtingesnių imtynių veiksmų. Dziudo sporto praktikavimas labai padeda vystyti stiprybę, ištvermę, lankstumą, greitį, kovingumą, tobulinti reakciją bei koordinaciją. Dziudo taip pat moko, kaip nugalėti baimę, parodyti drąsą, esant spaudimui. Varžybų ir kasdienių užsiėmimų metu ugdomas teisingumas bei sąžiningumas.

Renkamos grupės:

7 - 9 metų,

10 - 13 metų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Siekiant motyvuoti ugdytinius, vertinama kiekvieno vaiko individuali pažanga bei kuriant nekonkurencingą atmosferą užsiėmimų metu. Pabrėžiamos vaiko stipriosios pusės ir siūloma pasireikšti ten, kur jam geriausiai sekasi. 

Planuojamas ugdytinių dalyvavimas varžybose, kur jie galės pademonstruoti savo pasiekimus. Tuo pačiu ugdytiniai turės galimybę įvertinti savo ir grupės narių pasiekimus. Užsiėmimų metu daug dėmesio skiriama aptarimams, refleksijai.


Lankančiųjų amžius: 7–13 m.
Viso vietų: 30