Dziudo-sambo


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37064092475
Programa akredituota

Dziudo- sambo užsiėmimuose perprasime savigynos veiksmų sistemą bei išmoksime įvairių šalių

kovos menų elementų. Dziudo – sambo užsiėmimo metu  stiprėsime fiziškai, išmoksime apsiginti

bei apginti silpnesnius. Ši kovinė sporto šaka padės mums ugdyti savo valią, ryžtą bei

pasitikėjimą savimi, išmokti siekti tikslo, ir sveikos gyvensenos įgūdžių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pirmiausia stengiamės gerai pažinti patį vaiką, pamatytį jo gebėjimus, išklausyti vaiko pasisakymus ir mintis. Tada kiekvienas vaikas įsivertina savo turimus gebėjimus ir nusistato savo trumpalaikius(mėnesio laikotarpio) ir ilgalaikius tikslus (sezonui). Treneris įvertina visos grupės galimybes,susiplanuoja savo užsiėmimų strategiją ir taipogi nusimato mėnesio tikslus. Vėliau kiekvieno užsiėmimo pabaigoje, kai vaikai susėda į mokuso pozą – vyksta dienos refleksija, vaikai išsako savo mintis ir išklauso trenerio mintis, pastebėjimus. Mėnėsio paskutinį užsiėmimą visada atvyksta kiekvienieno vaiko tėvai, jie gali stebėti užsiėmimo eigą ir stebėti/vertinti savo vaiko pažangą mėnesio eigoje. Su tėvais aptariame kiekvieno vaiko daromą pažangą, nusprendžiame ar kitą mėn dalyvausime renginiuose/varžybose.

Metų eigoje pagal Tarptautinės dziudo federacijos nuostatus kiekvienas dziudo mėgėjas, lankantis dziudo treniruotes ir norintis atstovauti savo organizacijai įvairaus lygio varžybose, privalo nuosekliai kelti savo sportinį meistriškumą. Todėl sportininkai nuolat mokosi teorinių ir praktinių šios olimpinės sporto šakos paslapčių ir pagal atitinkamą DAN-KYU meitriškumo programą kasmet pavasario semestre laiko atitinkamo lygio  egzaminus. 6 KYU – baltas diržas; 5 KYU – geltonas diržas; 4 KYU – oranžinis diržas; 3 KYU – žalias diržas; 2 KYU – mėlynas diržas; 1 KYU – rudas diržas; 1 – 5 Dan nešioja juodus diržus


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461