Dziudo kelias


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +370 613 77330
Programa akredituota

 1. skirta sudominti vaikus ir jaunimą olimpine sporto šaka – dziudo. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų ir paauglių fizinių savybių lavinimui ir stiprinimui, asmenybės ugdymui.
 1. turės galimybę pasireikšti aktyvioje ir energingoje veikoje, kartu su treneriais kurs pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosferą, mokysis ne tik individualaus bet ir komandinio darbo.
 2. trenerių pagalba užsiemimu metu vaikai bus kryptingai mokomi:
 • Pasitikėjimo savimi - viena iš svarbiausių savybių, kurią nuo pat mažens padės ugdyti dziudo;
 • Disciplinos - kurios vaikai bus mokomi dziudo užsiėmimų metu, neabejotinai duos teigiamų rezultatų ir vaiko kasdienėje aplinkoje;
 • Savigynos instinkto - dziudo treniruotės padės vaikams atpažinti potencialiai pavojingas situacijas ir reaguoti į jas;
 • Fizinio pasididžiavimo - nuo tam tikro amžiaus vaikams pasidaro itin svarbu, kad jų kūnas būtų sveikas ir dziudo treniruotės suteikia daug privalumų didindami fizinį pasitikėjimą savimi ir ugdydami sveikesnius įpročius.
 • Tikslų nustatymo ir siekimo – dziudo padės vaikams nuo pat mažens išsikelti tikslus, jų siekti ir stebėti progresą. Ši savybė neabejotinai praverčia tiek mokykloje, tiek socialiniame vaikų gyvenime.
 • Intelekto lavinimo – dziudo skatina fokusuoti dėmesį, lavinti atmintį, aktyviai mąstyti.

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

 • Pažangiausiųjų dalyvavimas turnyruose;
 • Individualių normatyvų vykdymas, jų stebėsena, statistikos vedimas (individualių tikslų nustatymas ir individualios veiklos tų tikslų pasiekimui).
 • Rezultatų vertinimas, treniruočių lankomumo stebėsena;
 • Vaikų pažangos įsivertinimo analizė (vertinamos pastangos, aktyvumas ir asmeninė pažanga. Kelis kartus per metus vaikai turės galimybę aptarti savo ir bendražygių pasiekimus vieni su kitais ir sukomunikuoti savo tolimesnius lūkesčius treneriams). Progreso ir rezultatų aptarimas su vaikais ir tėvais ir naujų, tolimesnių tikslų nustatymas.
 • Vaikų motyvacijos užtikrinimas per nuolatinį skatinimą žodžių (pagyrimai, paskatinimai, padrąsinimai), taip pat per individualių rezultatų pasiekimą patvirtinančius diplomus.

 


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendins treneriai turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, aukštus sportinius pasiekimus bei ilgametė neformaliojo ugdymo patirtį:

 

 1. Techov
 2. aukštasis, 2005 m. baigė Lietuvos sporto universitetą.
 1. 2005 metų dirba dziudo imtynių treneriu.
 1. Techov dviejų vasaros olimpinių žaidynių dalyvis: 2008 m. – Pekinas (Kinija), 2004 m. – Atėnai (Graikija).
 1. kartus Lietuvos dziudo ir 2 kartus savigynos imtynių čempionas. 2001-2010 m. dalyvavo 6 pasaulio ir 10 Europos dziudo čempionatuose.

 

 1. Kabulov
 2. aukštasis, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (Tarptautinio verslo valdymo specializacija) VGTU, sporto trenerio kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos edukologijos universitetas.
 3. tarptautinių bei Lietuvos dziudo turnyrų prizininkas. Profesionalus grupinių ir individualių dziudo treniruočių treneris, turintis ilgesnę nei 3 metų trenerio darbo patirtį su vaikais ir suaugusiais. Grigorij puikiai išmano sportinį režimą ir sveiką gyvenseną ir treniruočių metu dalinasi turimomis žiniomis.

 

 1. Techov
 2. aukštasis, Lietuvos edukologijos universtitetas, Sporto ir sveikatos fakultetas. Sporto pedagogo kvalifikacinis laipsnis.

Daugkartinis tarptautinių bei Lietuvos dziudo turnyrų prizininkas.

Profesionalus grupinių ir individualių dziudo treniruočių treneris, turintis ilgesnę nei 3 metų trenerio darbo patirtį su vaikais ir suaugusiais.

 

 1.  
 1. Lietuvos edukologijos universitetas, sporto trenerio kvalifikacinis laipsnis.
 2. bei Lietuvos turnyrų prizininkas, Profesionalus grupinių ir individualių dziudo treniruočių treneris, turintis ilgesnę nei 3 metų trenerio darbo patirtį su vaikais.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendins treneriai turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, aukštus sportinius pasiekimus bei ilgametė neformaliojo ugdymo patirtį:

 

 1. Techov
 2. aukštasis, 2005 m. baigė Lietuvos sporto universitetą.
 1. 2005 metų dirba dziudo imtynių treneriu.
 1. Techov dviejų vasaros olimpinių žaidynių dalyvis: 2008 m. – Pekinas (Kinija), 2004 m. – Atėnai (Graikija).
 1. kartus Lietuvos dziudo ir 2 kartus savigynos imtynių čempionas. 2001-2010 m. dalyvavo 6 pasaulio ir 10 Europos dziudo čempionatuose.

 

 1. Kabulov
 2. aukštasis, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (Tarptautinio verslo valdymo specializacija) VGTU, sporto trenerio kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos edukologijos universitetas.
 3. tarptautinių bei Lietuvos dziudo turnyrų prizininkas. Profesionalus grupinių ir individualių dziudo treniruočių treneris, turintis ilgesnę nei 3 metų trenerio darbo patirtį su vaikais ir suaugusiais. Grigorij puikiai išmano sportinį režimą ir sveiką gyvenseną ir treniruočių metu dalinasi turimomis žiniomis.

 

 1. Techov
 2. aukštasis, Lietuvos edukologijos universtitetas, Sporto ir sveikatos fakultetas. Sporto pedagogo kvalifikacinis laipsnis.

Daugkartinis tarptautinių bei Lietuvos dziudo turnyrų prizininkas.

Profesionalus grupinių ir individualių dziudo treniruočių treneris, turintis ilgesnę nei 3 metų trenerio darbo patirtį su vaikais ir suaugusiais.

 

 1.  
 1. Lietuvos edukologijos universitetas, sporto trenerio kvalifikacinis laipsnis.
 2. bei Lietuvos turnyrų prizininkas, Profesionalus grupinių ir individualių dziudo treniruočių treneris, turintis ilgesnę nei 3 metų trenerio darbo patirtį su vaikais.


Lektorius: Albert Techov
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461