Dramos studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: (8-5) 2670173
Programa akredituota

Dramos studija skirta vaikams nuo 7 iki 19 metų. Ugdytiniai kaupia patirtį teatro raiškos, vaidinimo kūrimo, interpretavimo, vertinimo ir teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimo srityse. Draminiame darbe vyksta procesas, kuris neskiriamas pirmiausiai publikai. Užsiėmimų metu vaikai įgyja bendrą supratimą apie teatro kūrybą, išbando save ir parodyto savo galimybes. Įgytus gebėjimus, žinias sieja ne tik su teatru, bet apskritai su kultūra,  kasdieniniu gyvenimu, mokslu. Studijos veikloje vaikai ugdomi ir kaip teatro žiūrovai. Stebėdami vaidinimus, kurdami etiudus, improvizuodami ne tik gerina savo pačių teatrinę raišką, bet ir išsiugdo supratimą bei kritišką požiūrį į teatro produkciją. Ugdytiniai įgyja teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenimo pažinimą. Jie ugdomi kaip kultūros procesų dalyviai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Įvairiais refleksijos metodais ugdytiniai įtraukiami į vienas kito vertinimo ir įsivertinimo veiklą. Mokosi įžvelgti savo ir kitų atliktų užduočių stiprybes ir tobulintinas sritis. Užsiėmimų metu vyksta individualus ir grupinis darbas, todėl vertiname asmeninį indėlį grupėje. Naudojant forumo teatro formą sprendžiamos veikloje kilusios problemos, ieškoma tinkamiausio būdo spręsti konfliktines situacijas. Mokytis ir siekti pažangos motyvuoja bendri pasirodymai – spektakliai, dalyvavimas festivaliuose, koncertuose. Tai sutelkia kolektyvą, džiaugiamasi bendru rezultatu, kuriame yra kiekvieno individualus įnašas. Kas du mėnesiai renkami pretendentai į šešias nominacijas. Patys vaikai deleguoja pretendentus į išradingiausio, draugiškiausio, kūrybiškiausio, iškalbingiausio ir pan. nominacijas. Nominacijos skiriamos atviru balsavimu, pagrindžiant savo nuomonę.


Mokytojų kvalifikacija

Dramos studijai vadovauja ir užsiėmimus veda Marta Šakalytė, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teatro, vaidybos studijas. Studijų programos šaka – lėlininkas. Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti profesionaliame teatre, kine, televizijoje, reklamos ir pramogų srityse, dalyvauti meno projektuose, taip pat savarankiškai reikštis profesinėje veikloje. Dramos studijai vadovauja antrus metus. Kūrybingai dirba su vaikais, dalyvavo teatrų festivalyje „Mažoji scena“, žiūrovams pristatė spektaklį ‚Miegančioji gražuolė“, dramos studijos vaikai dalyvauja kultūros centro renginiuose, veda teatralizuotus koncertus.


Mokytojų kvalifikacija

Dramos studijai vadovauja ir užsiėmimus veda Marta Šakalytė, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teatro, vaidybos studijas. Studijų programos šaka – lėlininkas. Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti profesionaliame teatre, kine, televizijoje, reklamos ir pramogų srityse, dalyvauti meno projektuose, taip pat savarankiškai reikštis profesinėje veikloje. Dramos studijai vadovauja antrus metus. Kūrybingai dirba su vaikais, dalyvavo teatrų festivalyje „Mažoji scena“, žiūrovams pristatė spektaklį ‚Miegančioji gražuolė“, dramos studijos vaikai dalyvauja kultūros centro renginiuose, veda teatralizuotus koncertus.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461