Dizaino studija vaikams ir jaunimui


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Informacinės technologijos, Medijos
Telefonas: (8 5) 2332550
Kaina: 17.38 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 2.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Vienerių metų trukmės dizaino pradmenų programa skirta 5-8 klasių moksleiviams. Programos dalyviams nebūtina turėti dizaino ar vizualiosios meninės raiškos įgūdžių. Dalyvavimas programoje ugdo bendruosius kūrybinius moksleivių mąstymo gebėjimus, apjungiančius estetiką, daikto funkcionalumo bei vartotojo psichologijos pagrindus. Tai plačiai panaudojami įgūdžiai, reikalingi kurti 2D ar 3D objektus, atrasti jų jungtis, sudaryti vartojimo kelią. Programoje įgytos žinios gali būti panaudotos studijuojant dizaino srities specialybes, taip pat ir nesusijusias su menine ar projektavimo veikla.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiamos programos dalyvių parodos, dalyvaujama konkursuose, socialiniuose renginiuose, vykdomi darbų aptarimai.

 


Mokytojų kvalifikacija

Programos vadovas – profesionalus interjero ir grafikos dizaineris, leidybos ir reklamos specialistas, šiuolaikinio meno parodų kuratorius.


Mokytojų kvalifikacija

Programos vadovas – profesionalus interjero ir grafikos dizaineris, leidybos ir reklamos specialistas, šiuolaikinio meno parodų kuratorius.


Lektorius: Algis Lankelis-Elvich
Lankančiųjų amžius: 11–15 m.