"Darbščiosios rankelės"


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Technologijos
Telefonas: 8-65097154
Programa akredituota

Esame vaikų dienos centras, kurio viena iš pagrindinių veiklų yra vaikų užimtumas. Programa „Darbščiosios rankelės“ skirta meniniam ir praktiniam vaikų ugdymui, atskleidžiant kiekvieno vaiko individualumą, meninius, kūrybinius gebėjimus ir fizines vaikų išgales. Programos metu vaikai susipažins su įvairiomis technikomis, eksperimentuos ir improvizuos. Skatinant atsakingą vartojimą ir gamtos apsaugą, darbeliams, be tradicinių priemonių ir medžiagų, bus naudojamos audinių atraižos, sagos, seni spaudos leidiniai, pasibaigusio galiojimo vartoti terminui kruopos ir makaronai, medžių lapai, samanos ir kt. Ugdymo procese bus kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, siekiama, kad vaikai pažintų save, nebijotų veikti, klysti, pasirinkti, kad turėtų galimybę kurti čia ir dabar.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Savo darbus vaikai eksponuos parodose, dalyvaus įvairiuose konkursuose ir kituose renginiuose.


Mokytojų kvalifikacija

Valentina Pavliukovič - (išsilavinimas aukštasis universitetinis-pedagoginis, virš 9 metų darbo patirtis  „Grijos vaikai“).

Daiva Postnovienė  - (išsilavinimas aukštasis universitetinis, turi meninę pakraipą, aktyvi bendruomeninėje veikloje, didelė daugiametė patirtis VDC veikloje).


Mokytojų kvalifikacija

Valentina Pavliukovič - (išsilavinimas aukštasis universitetinis-pedagoginis, virš 9 metų darbo patirtis  „Grijos vaikai“).

Daiva Postnovienė  - (išsilavinimas aukštasis universitetinis, turi meninę pakraipą, aktyvi bendruomeninėje veikloje, didelė daugiametė patirtis VDC veikloje).


Lankančiųjų amžius: 6–15 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461