Darbas su vokaliniais ansambliais


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika, Etnokultūra, Pilietiškumas
Telefonas: +37061273531
Programa akredituota

Suteikti dainavimo ansamblyje kompetencijas.  Nuosekliai ir sistemingai ugdyti ansamblyje dainuojančių vaikų muzikinės krypties bendrąsias kompetencijas. Formuoti  ir plėtoti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis. Gerinti dainavimo techniką ir siekti optimalaus kūrinių atlikimo rezultato, ugdyti kūrybišką asmenybę. Įgyjamos kompe-tencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui neformaliojo švietimo sistemoje, padės spręsti vidines saviraiškos stokos problemas, aktyviai veikti bendruomenėje ir dalyvauti kultūrinėje veikloje. Programa skiriama 6-19 metų mokiniams, turintiems muzikinę klausą ir ritminį pojūtį. Ansamblinio dainavimo pamokose bus akcentuojamas mokinių noras užsiimti muzikine veikla – kurti, dainuoti, stebėti, klausyti, analizuoti improvizuoti, kalbėti apie muziką, suprasti ją ir vertinti.

Programoje numatomos šios veiklos: Solfedžio ir muzikos teorijos mokymas, ansamblinis dainavimas , improvizacija ir sceninė raiška. Pamokų metu lavinsime vokalinio atlikimo muzikalumą ir išraiškingumą, skatinsime mokinių sceninės raiškos kūrimą ir suvokimą.

Mokiniai išmoks analizuoti ir vertinti savo ir kitų atlikimą: intonavimą, sceniškumą, įtaigumą ir artistiškumą. Mokymo procese bus suteikiama galimybė atsiskleisti kievienai mokinio asmenybei, jų poreikiams, gebėjimams ir galimybėms. Sudaromos sąlygos vaikų iniciatyvai ir aktyviai koncertinei bei konkursinei veiklai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienais metais vyksta bent du koncertai, kuriuose mokiniai atlieka išmoktus kūrinius. Sudarytos galimybės mokinių iniciatyvai ir aktyviai koncertinei bei konkursinei veiklai, taip pat koncertinėms išvykoms po Lietuvoje ar užsienio šalys, dalyvauti televizijos projektuose. Mokslo metų pabaigoje vaikai laiko egzaminus


Mokytojų kvalifikacija

Artūras Novikas – džiazo mokyklos įkūrėjas ir meno vadovas. Choro dirigentas, džiazo muzikos mokytojas, dainininkas, kompozitorius, aranžuočių, skirtų vokaliniams ansambliams bei chorams autorius. M. K. Čiurlionio menų mokyklos absolventas, 1990 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje įgijo choro dirigento specialybę. Nuo 1987 m. – Vilniaus valstybinio universiteto studentų lengvosios muzikos vokalinio ansamblio vadovas, nuo 1990 m. – vokalinės grupės „Jazz Land“ vadovas. Nuo 1987 m. Vilniaus moksleivių rūmų dainų ir šokių ansamblio „Ugnelė“ chormeisteris, vėliau – vyr. chormeisteris. 1991 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre įkūrė džiazinio dainavimo studiją. 2004 m. Artūras Novikas įkūrė privačią džiazo mokyklą. A. Novikas Vilniaus kolegijos menų fakultete dėsto ansamblinį dainavimą, vadovauja Lietuvos teatro ir muzikos akademijos džiazo chorui, populiariosios muzikos vokaliniam ansambliui Mykolo Riomerio universitete, veda seminarus šalies pedagogams, dirba su solistais ir voka-linėmis grupėmis. Jis yra daugelio muzikinių projektų komisijos narys, TV muzikos laidų konsultantas. A. Noviko auklėtiniai sėkmingai skinasi profesionalių muzikų kelią Lietuvoje ir užsienyje.

Martynas Vilpišauskas - Martynas Vilpišauskas baigė bakalauro studijas Londono Guildhall School of Music and Drama akademijoje, bei kompozicijos Magistro laipsni įgijo Hertfordshiro Universitete, Anglijoje. Jungtinėje Karalystėje vadovavo keliems skirtingiems chorams bei dainavo a cappella muzikos ansamblyje VIVE, kuris laimėjo prestižinį „Ward Swingle“ apdova-nojimą bei pasirodė BBC televizijoje. Šiuo metu džiazo mokykloje dirba vokalo ir improvizacijos mokytoju. Martynas taip pat vadovauja tautinių šokių ansamblio VINGIS vokalo kolektyvui, turi savo vokalinę grupę “SingPhonics” bei dalyvauja įvairiuose elektroninės muzikos projektuose.

Ernestina Urbaitė – džiazo mokykloje veda dainavimo, solfedžio bei fortepijono pamokas. 2010 m. Ernestina baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, chorinio dirigavimo specialybę mokytojos Eglės Ganusauskienės klasėje. 2014 m. apsigynė muzikos pedagogikos bakalauro laipsnį Lietuvos edukologijos universitete. 2016 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo chorinio dirigavimo specialybes magistro laipsnį.


Mokytojų kvalifikacija

Artūras Novikas – džiazo mokyklos įkūrėjas ir meno vadovas. Choro dirigentas, džiazo muzikos mokytojas, dainininkas, kompozitorius, aranžuočių, skirtų vokaliniams ansambliams bei chorams autorius. M. K. Čiurlionio menų mokyklos absolventas, 1990 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje įgijo choro dirigento specialybę. Nuo 1987 m. – Vilniaus valstybinio universiteto studentų lengvosios muzikos vokalinio ansamblio vadovas, nuo 1990 m. – vokalinės grupės „Jazz Land“ vadovas. Nuo 1987 m. Vilniaus moksleivių rūmų dainų ir šokių ansamblio „Ugnelė“ chormeisteris, vėliau – vyr. chormeisteris. 1991 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre įkūrė džiazinio dainavimo studiją. 2004 m. Artūras Novikas įkūrė privačią džiazo mokyklą. A. Novikas Vilniaus kolegijos menų fakultete dėsto ansamblinį dainavimą, vadovauja Lietuvos teatro ir muzikos akademijos džiazo chorui, populiariosios muzikos vokaliniam ansambliui Mykolo Riomerio universitete, veda seminarus šalies pedagogams, dirba su solistais ir voka-linėmis grupėmis. Jis yra daugelio muzikinių projektų komisijos narys, TV muzikos laidų konsultantas. A. Noviko auklėtiniai sėkmingai skinasi profesionalių muzikų kelią Lietuvoje ir užsienyje.

Martynas Vilpišauskas - Martynas Vilpišauskas baigė bakalauro studijas Londono Guildhall School of Music and Drama akademijoje, bei kompozicijos Magistro laipsni įgijo Hertfordshiro Universitete, Anglijoje. Jungtinėje Karalystėje vadovavo keliems skirtingiems chorams bei dainavo a cappella muzikos ansamblyje VIVE, kuris laimėjo prestižinį „Ward Swingle“ apdova-nojimą bei pasirodė BBC televizijoje. Šiuo metu džiazo mokykloje dirba vokalo ir improvizacijos mokytoju. Martynas taip pat vadovauja tautinių šokių ansamblio VINGIS vokalo kolektyvui, turi savo vokalinę grupę “SingPhonics” bei dalyvauja įvairiuose elektroninės muzikos projektuose.

Ernestina Urbaitė – džiazo mokykloje veda dainavimo, solfedžio bei fortepijono pamokas. 2010 m. Ernestina baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, chorinio dirigavimo specialybę mokytojos Eglės Ganusauskienės klasėje. 2014 m. apsigynė muzikos pedagogikos bakalauro laipsnį Lietuvos edukologijos universitete. 2016 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo chorinio dirigavimo specialybes magistro laipsnį.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461