Dainų studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 868658086
Kaina: 11.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Mokymo programos tikslas – suteikti bazines žinias ir dainavimo bei grojimo instrumentais pagrindus. Šias įgautas žinias galima pritaikyti stojant į atitinkamas mokymo įstaigas, taip pat dirbant profesionaliuose ir mėgėjiškuose muzikiniuose kolektyvuose. Mokiniai turi gerą progą ne tik įgauti dainavimo ar grojimo instrumentu pagrindus bet ir elementariai susipažinti su audio aparatūra bei įsisąmoninti teisingą jos panaudojimą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokytojas atkreipia dėmesį į mokinių gabumus ir išskirtinumus. Vykdoma natūrali mokinių diferenciacija, padedanti mokytojui valdyti procesą. Ieškomas individualus kontaktas su kiekvienu mokiniu, vertinama asmeninė pažanga


Mokytojų kvalifikacija

1997 m., Vilniaus pedagoginis universitetas, aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija. 1991 m. Vilniaus konservatorija, akordeono specialybė.


Mokytojų kvalifikacija

1997 m., Vilniaus pedagoginis universitetas, aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija. 1991 m. Vilniaus konservatorija, akordeono specialybė.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 12