Dainavimo studija „Versmė“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37069845604
Programa akredituota

Dainavimo studija „Versmė“ gyvuoja 27-tus metus, garsėja aukštais meniniais pasiekimais Lietuvoje ir užsienyje. „Versmė“ dalyvavo  aukščiausio lygio muzikos renginiuose Europoje, JAV, Kanadoje, Japonijoje. Studiją lanko 6– 18 m. vaikai ir jaunimas. Čia jie mokosi profesionalaus dainavimo bei muzikos rašto  pagrindų. Mokomajame procese taikomas holistinis metodas. Dainininkai dainuoja solo, ansamblyje ir chore. Kiekvienas studijos narys turi galimybę pasirinkti individualią arba kolektyvinę (ansamblinę) programą. Dainininkai dirbantys pagal individualią programą ruošia solinius muzikinius kūrinius, koncertuoja Lietuvoje, taip pat atsižvelgiant į pasiruošimo lygį galimi koncertai ir užsienyje. Studijos  nariai, pasirinkę kolektyvines (ansamblines) programas, ruošia dvi koncertines programas. Vieną - 35 - 50 min. trukmės reprezentacinės muzikos programą (aukšto meninio lygio koncertams Lietuvoje ir užsienyje), kitą - 40 – 60 min. trukmės populiarios muzikos programą skirtą  pramoginiams renginiams. Šiais mokslo metais „Versmės“ nariai dalyvaus mažiausiai keturiuose  koncertuose Lietuvoje, norintys ruoš programą dalyvauti 2018 m. Jubiliejinėjė Pasaulio Lietuvių Dainų Šventėje, taip pat galės vykti į muzikos festivalius užsienyje. Versmė” turi kvietimus dalyvauti ne komerciniuose festivaliuose Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje (suteikiamas nemokomas apgyvendinimas ir maitinimas).


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje atliekame darbo rezultatų įvertinimą. Įvertinimą pateikia vadovas ir kiekvienas norintys kolektyvo narys. Palinkėjimus ir gerus įvertinimus palydime plojimais. Po koncertų ir renginių darome išsamią analizę, kurioje pasidžiaugiame sėkmėmis ir įsipareigojame ateityje taisyti patirtas klaidas. Mokslo metų pabaigoje kiekvienas studijas dalyvis gauna iš studijos vadovės padėkas, o pasiekę aukščiausius pasiekimus - diplomus. 


Mokytojų kvalifikacija

Alina Valentinavičienė: 1979 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus ir gavo kultūros darbuotojo – choro vadovo specialybę. 1983 baigė Vilniaus Valstybinę konservatoriją, choro dirigavimo fakultetą. 2007 metais suteikta mokytojo – eksperto kvalifikacija. Nuo 1988  - 2014 m. vadovavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro choro studijai „Versmė“. Nuo 2014 m rugsėjo dainavimo studijai “Versmė” vadovauja kaip Laisvasis mokytojas. Su choru „Versmė“ dalyvavo visuose Dainų Šventėse, choras apdovanotas apdovanojimais tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. Įvykdyti kultūrinių mainų projektai su Lenkija, Ukraina, Graikija, USA, Japonija. Alina Valentinavičienė kviečiama dirbti žiūri nare tarptautiniuose festivaliuose – konkursuose užsienyje.


Mokytojų kvalifikacija

Alina Valentinavičienė: 1979 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus ir gavo kultūros darbuotojo – choro vadovo specialybę. 1983 baigė Vilniaus Valstybinę konservatoriją, choro dirigavimo fakultetą. 2007 metais suteikta mokytojo – eksperto kvalifikacija. Nuo 1988  - 2014 m. vadovavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro choro studijai „Versmė“. Nuo 2014 m rugsėjo dainavimo studijai “Versmė” vadovauja kaip Laisvasis mokytojas. Su choru „Versmė“ dalyvavo visuose Dainų Šventėse, choras apdovanotas apdovanojimais tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. Įvykdyti kultūrinių mainų projektai su Lenkija, Ukraina, Graikija, USA, Japonija. Alina Valentinavičienė kviečiama dirbti žiūri nare tarptautiniuose festivaliuose – konkursuose užsienyje.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461