Dainavimo studija „Labas“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37052728791
Kaina: 10.14 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Būrelyje vaikai lavins balsą ir klausą, išmoks taisyklingai kvėpuoti, ugdys ritmo pojūtį, ansambliškumą, susipažins su muzikos teorijos elementais, mokysis improvizuoti, kurti, lavins muzikinę  atmintį, taisyklingą tartį, artistišką laikyseną. Būrelyje daug dėmesio skiriama vaiko pasitikėjimo savimi, atsakomybės jausmo, kūrybiškumo ugdymui. Savo išmoktas programas vaikučiai pristatys studijos ir miesto renginiuose, projektuose bei festivaliuose. Daina ir šokis padės išreikšti save, nugalėti scenos baimę. Būrelyje vaikai mokomi dainuoti estradiniu, operiniu, repo, roko, džiazo, kantri dainavimo stiliais - solo ir grupėje. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai dalyvauja įvairiuose renginiuose, su vadovu aptaria savo ir kitų pasirodymus.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojas turi įgijęs aukštąjį išsilavinimą, pedagoginio darbo trukmė 22 metai: vyr. mokytojas, muzikos pedagogas, būrelių vadovas, renginių organizatorius, muzikinių scenarijų režisierius, renginių įgarsinimo ir apšvietimo režisierius, muzikos brandos egzamino vertinimo komisijos narys, dainų autorius, dainų aranžuotojas, dainų atlikėjas.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojas turi įgijęs aukštąjį išsilavinimą, pedagoginio darbo trukmė 22 metai: vyr. mokytojas, muzikos pedagogas, būrelių vadovas, renginių organizatorius, muzikinių scenarijų režisierius, renginių įgarsinimo ir apšvietimo režisierius, muzikos brandos egzamino vertinimo komisijos narys, dainų autorius, dainų aranžuotojas, dainų atlikėjas.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 12