Dainavimo ir muzikavimo studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 852457960
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos esmė-puoselėti vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybišką asmenybę. Padėti įgyti muzikos, dainavimo kompetenciją ir estetinės patirties pagrindus. Ši programa skirta vaikams, norintiems lavinti balsą, muzikinę klausą, muzikinę atmintį, išreikšti save kūryboje, turtingai praleisti laisvalaikį bendraminčių draugijoje. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Mokiniai ugdys gebėjimą įsiklausyti ir pajausti muzikos keliamas emocijas, visapusišką vaiko asmenybę, lavins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Programos dalyviai dalyvaus koncertuose, renginiuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Bus skatinami pagiriamuoju žodžiu, padėkomis, išvykomis, sudaroma galimybė visiems vaikams dalyvauti koncertuose, o labiau talentingiems ir besistengiantiems pasirodyti solo.


Mokytojų kvalifikacija

Ana Babuškina, aukštasis, Vilniaus konservatorija, mokytoja, 14 metų pedagoginio stažo,

Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo

 


Mokytojų kvalifikacija

Ana Babuškina, aukštasis, Vilniaus konservatorija, mokytoja, 14 metų pedagoginio stažo,

Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo

 


Lektorius: Joana Žvikevičienė
Lankančiųjų amžius: 6–16 m.