Dainavimas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +37068544154
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 8-18 metų vaikams ir jaunimui. Siekiama, kad jaunuoliai susipažintų su pagrindiniais dainavimo elementais, mokėtų naudotis teatrinės raiškos priemonėmis, improvizuoti, gebėtų analizuoti ir vertinti socialinį draminio veikėjo kontekstą, sugebėtų jį perteikti simboliu ar metafora. Vadovaujantis šia programa tikimasi, kad jaunuoliai taps aktyvesniais socialiniame kontekste domėsis ne tik teatru, bet ir kultūra plačiąja prasme. Vykdant programą, akcentuojama estetinio išgyvenimo galimybė. Siekiama lavinti kūrybiškumą, laisvai reikšti savo požiūrį į tam tikras vertybes


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Analizuojama veikla ir rezultatai ir aptariama individualiai ir grupėje. Organizuojami, pasirodymai, apžiūros konkursai


Lankančiųjų amžius: 8–18 m.
Viso vietų: 16