Dailės ugdymo skyriaus mokymo programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 852569100
Kaina: 7.24 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunuoliams.

Joje nuosekliai ugdomas kūrybinis - vizualinis mąstymas, dailės techniniai įgūdžiai bei derinamas šiuolaikinio ir tradicinio meno pažinimas.

Programą sudaro ankstyvojo dailės ugdymo, dailės pradinė programa, dailės pagrindinė programa ir pasirenkamieji dalykai.

Ankstyvojo dailės ugdymo programa ir dailės pradinė programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams; dėstoma dailės pažinimas ir raiška.

Dailės pagrindinė programa – skirta vyresniems moksleiviams: tapyba, kompozicija, piešimas; ją papildo - pasirenkami dailės dalykai: fotografija, keramika, menų sintezė (teatras).


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 10