Dailės terapija vaikams: kaip pažinti ir valdyti savo jausmus.


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 8 610 610 88
Kaina: 50.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 35.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

  1. terapijos užsiėmimai skirti vaikams, norintiems pažinti, suprasti ir valdyti savo jausmus. Užsiėmimų metu, padedami vaikų psichologo, vaikai ugdosi savęs pažinimą, savitvardą, socialinį sąmoningumą, bendravimo įgūdžius bei kūrybingumą. Užsiėmimų erdvė skirta ne tik mokymuisi, bet ir saugiam emocijų išveikimui ir atsipalaidavimui.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. terapijos metodų taikymas vaiko asmenybės augimui yra patrauklus, žadinantis vaikų smalsumą ir nuostabą. Tai leidžia vaikams atsiverti, motyvuoja tobulėti, bręsti, svajoti ir kurti. Psichologo kuriama saugi ir kūrybinga aplinka motyvuoja vaikus dalyvauti procese.
  2. pažanga vertinama SDQ klausimynu ir Socialinių ir emocinių gebėjimų kintamųjų lentele prieš mokymus ir po jų, kad būtų galima įvertinti įgytas kompetencijas.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. Bernatonienė yra įgijusi Vaiko ir edukacinės psichologijos magistro laipsnį Vilniaus universitete. Turi 19 metų pedagoginio darbo patirtį, mokytojos metodininkės kvalifikaciją. Yra baigusi mokymus ,,Dailės terapija – raktas į vidinį kliento pasaulį“. Šiuo metu dirba VšĮ Psichologinės sveikatos centro psichologe, yra Vaikų linijos savanorė – savanorių mokytoja.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. Bernatonienė yra įgijusi Vaiko ir edukacinės psichologijos magistro laipsnį Vilniaus universitete. Turi 19 metų pedagoginio darbo patirtį, mokytojos metodininkės kvalifikaciją. Yra baigusi mokymus ,,Dailės terapija – raktas į vidinį kliento pasaulį“. Šiuo metu dirba VšĮ Psichologinės sveikatos centro psichologe, yra Vaikų linijos savanorė – savanorių mokytoja.

 


Lektorius: Milda Lukašonokienė
Lankančiųjų amžius: 11–15 m.