Dailės – technologijų būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Technologijos
Telefonas: (8 5) 216 87 99
Kaina: 7.24 € mėnesiui
Programa neakredituota

Neformalaus ugdymo dailės – technologijų  būrelyje vaikai susipažins su įvairiomis technologijomis, įsisavins skirtingas rankdarbių atlikimo technikas, papildys ir tobulins turimas žinias ir įgūdžius šioje daugialypėje srityje. Be praktinių gebėjimų vaikai įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui. Įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei ateityje įsitvirtinti darbo rinkoje. Siekiama, kad vaikai taptų savarankiškos, kryptingai motyvuotos asmenybės, kurios gebės kurti bendruomeniškumą skatinančią aplinką ir į ją įtraukti daugiau visuomenės narių.

Ugdymosi procese bus kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins kiekvieną pagirdamas už teigiamas nuostatas, aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktą užduotį ir pasiektą rezultatą.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.
Viso vietų: 20