Dailės technologijos (Menų laboratorija)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 85276572
Kaina: 14.48 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Menų laboratorijos programa skirta septynerių metų ir vyresniems vaikams įgyti dailės kompetencijas, atskleisti bei ugdyti jų meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinį suvokimą, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius. Kuriant grupinius  kūrybinius darbus, bei aptariant individualius darbus, ugdyti vaikų draugiškumą ir toleranciją. Vaikai įgis patirties dalyvaudami parodose bei konkursuose


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų sukurti kūriniai dalyvauja įvairiuose meniniuose konkursuose, parodose Lietuvoje ir užsienyje. Užsiėmimų metu vyksta darbų aptarimai, analizavimas, diskusijos


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis meninis išsilavinimas: 1996 m. baigtos magistro studijos Vilniaus dailės akademijoje;

Nuo 2010 m.  - neformalaus ugdymo dailės mokytoja


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis meninis išsilavinimas: 1996 m. baigtos magistro studijos Vilniaus dailės akademijoje;

Nuo 2010 m.  - neformalaus ugdymo dailės mokytoja


Lankančiųjų amžius: 8–13 m.
Viso vietų: 24