Dailės technologijos


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 85276572
Kaina: 14.48 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Dailės technologijų programa skirta septynerių metų ir vyresniems vaikams įgyti dailės kompetencijas, atskleisti bei ugdyti jų meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinį suvokimą, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius. Kuriant grupinius  kūrybinius darbus, bei aptariant individualius darbus, - ugdyti vaikų draugiškumą ir toleranciją. Vaikai įgis patirties dalyvaudami parodose bei konkursuose.

Vaikai išmoks naudotis pagrindinėmis dailės raiškos meninėmis bei techninėmis priemonėmis, atskleis ir vystysis jų kūrybiniai ir meniniai raiškos gebėjimai, savarankiškumas, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžiai. Praplės savo akiratį, pažins savo krašto ir pasaulio kultūrą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų sukurti kūriniai dalyvauja įvairiuose meniniuose konkursuose, parodose Lietuvoje ir užsienyje. Užsiėmimų metu vyksta darbų aptarimai, analizavimas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis meninis išsilavinimas:

1997 m. baigtos bakalauro studijos Vilniaus dailės akademijoje;

1997 – 1998 m. dailės didaktikos magistrantūros studijos Vilniaus pedagoginiame universitete;

1998 - 2002 m.  studijos Miuncheno vaizduojamųjų menų akademijoje, Vokietijoje.

2010 – 2012 m.  - lektorė Vilniaus Dailės akademijoje.

Nuo 2010 m.  - neformalaus ugdymo dailės mokytoja.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis meninis išsilavinimas:

1997 m. baigtos bakalauro studijos Vilniaus dailės akademijoje;

1997 – 1998 m. dailės didaktikos magistrantūros studijos Vilniaus pedagoginiame universitete;

1998 - 2002 m.  studijos Miuncheno vaizduojamųjų menų akademijoje, Vokietijoje.

2010 – 2012 m.  - lektorė Vilniaus Dailės akademijoje.

Nuo 2010 m.  - neformalaus ugdymo dailės mokytoja.


Lankančiųjų amžius: 7–16 m.
Viso vietų: 24