Dailės studija „Spalvų gama“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 864612207
Adresas: Ukmergės g. 220, Vilnius
Kaina: 12.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 3-15 m. vaikams (skirstomi į grupes pagal amžių 3-5 m. 6-15 m.). Užsiėmimų metu vaikai išmoks piešimo ir tapybos pradmenų, susipažins su dailės istorija ir meninės kūrybos įvairove. Savo jausmų, idėjų ir minčių pasaulį galės išreikšti įvairiomis dailės technikomis ir priemonėmis: piešdami pieštukais, pastelinėmis ir aliejinėmis kreidelėmis, anglimi; tapydami guašu, akrilu, liedami akvarele, tušu; kurdami grafines kompozicijas monotipijos, kalkografijos, gratažo, frotažo technikomis. Išmėgins ir daug kitų technikų, ugdančių vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę, patirs kūrybos, savirealizacijos džiaugsmą. Dailės įgūdžius galės lavinti pagal įgimtą polinkį spalvai arba linijai, pasirinkdami sau artimas piešimo arba tapybos technikas. Rengs piešinių parodas, dalyvaus dailės konkursuose, ir kituose renginiuose. Užsiėmimų metu bus ugdomi vaikų kūrybiniai gebėjimai, vaizduotė, pasitikėjimas savimi, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas, puoselėjamas kiekvieno vaiko savitumas bei individualumas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokymosi proceso metu vaikai bus skatinami žodžiu pabrėžiant teigiamus mokymosi rezultatus, nuolat bus stebima mokinio pažangos dinamika, suinteresuotumas, motyvacija.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, Vilniaus Dailės Akademija, Menų magistras (2000 m.). Pedagoginių – psichologinių žinių kurso išklausymas 2013 m.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, Vilniaus Dailės Akademija, Menų magistras (2000 m.). Pedagoginių – psichologinių žinių kurso išklausymas 2013 m.


Lektorius: Aida Kačinskaitė
Lankančiųjų amžius: 3–15 m.