Dailės studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 868658086
Kaina: 8.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagrindinis programos tikslas yra mokyti vaikus ir jaunimą kurti ir mylėti grožį, susipažinti ir mokėti panaudoti plastinę kalbą mene, susipažinti su meno istorijos pagrindais ir meno kryptimis, išugdyti žmogų, suprantantį ir mylintį grožį, žmogų, mylintį savo kraštą, gerbia papročius ir tautos tradicijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiant vaikų darbelių parodas, kartu aptariant ir diskutuojant, asmeniškai vertinant savo pažangą.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.
Viso vietų: 12