Dailės pradmenys


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 867691940
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Dailės mokymas apima trys pagrindinės sritis:

1.                   Plastinę vizualinę patirtį  aprėpia gamtos, daiktinės aplinkos, situacijų, reiškinių, dizaino, dailės estetinį suvokimą, išgyvenimą, apmąstymą;

2.                   Raiška: pratybas, kūrybą (atveriančią galimybė moksleiviui išreikšti save patį, savąją patirtį, giliau suvokti perteikiamų žinių esmę);

3.                   Teorinės žinios. Siekiama visų veiklos sričių sąlyčio, atsižvelgiant į vaikų  gebėjimus ir poreikius.

Dailės mokymas  lavina kūrybiškumą, skatina stebėti ir analizuoti  aplinką, padeda patirti kūrybos džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, praplečia kultūrinį akiratį, estetinę nuovoką


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Be mokytojo vertinimo didelę reikšmę turi pačių mokinių  įsivertinimas. Vyksta atskirų veiklos etapų aptarimas, refleksija. Dalyviai skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, festivaliuose

 (Vilniaus miesto ugdymo įstaigų festivalis „Mes-Vilniaus vaikai“)


Mokytojų kvalifikacija

Dailės vyresnioji mokytoja, aukštesnysis.

Trakų raj. Versmės gimnazija, dailės mokytoja.

Vilniaus raj. Juodšilių šv. Uršules Leduchovskos gimnazija, dailės ir technologijų mokytoja .

Vilniaus raj. Valčiūnų vidurinė mokykla, dailės mokytoja .

Dailės mokytojos specialybė (Dailės Akademija, Kvalifikacijos tobulinimo institutas)

Rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybė (Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis institutas)

Dailės mokytojos patirtis 27 m.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, , ugdymo proceso valdymo, motyvavimo.


Mokytojų kvalifikacija

Dailės vyresnioji mokytoja, aukštesnysis.

Trakų raj. Versmės gimnazija, dailės mokytoja.

Vilniaus raj. Juodšilių šv. Uršules Leduchovskos gimnazija, dailės ir technologijų mokytoja .

Vilniaus raj. Valčiūnų vidurinė mokykla, dailės mokytoja .

Dailės mokytojos specialybė (Dailės Akademija, Kvalifikacijos tobulinimo institutas)

Rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybė (Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis institutas)

Dailės mokytojos patirtis 27 m.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, , ugdymo proceso valdymo, motyvavimo.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 15