Dailės pradmenys


Programa galiojo iki: 2023-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 867875900
Adresas: Konduktorių g. 4, Vilnius
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota
Vasaros stovykla

Dailės mokymas apima tris pagrindines sritis: 1. plastinę vizualinę patirtį aprėpia gamtos, daiktinės aplinkos, situacijų, reiškinių, dizaino, dailės estetinį suvokimą, išgyvenimą, apmąstymą; 2. raišką: pratybas, kūrybą (atveriančią galimybė moksleiviui išreikšti save patį, savąją patirtį, giliau suvokti perteikiamų žinių esmę); 3. teorines žinias. Siekiama visų veiklos sričių sąlyčio, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir poreikius. Dailės mokymas lavina kūrybiškumą, skatina stebėti ir analizuoti aplinką, padeda patirti kūrybos džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, praplečia kultūrinį akiratį, estetinę nuovoką.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Baigiamasis renginys, diplomai, dailės darbai atiduodami moksleiviams


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja metodininkė, ilgametė darbo patirtis


Mokytojų kvalifikacija

Mokytoja metodininkė, ilgametė darbo patirtis


Lektorius: Liudmila Urbanovič
Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 12
Laisvų vietų: 3

Užsiėmimai skirtingoms amžiaus grupėms. Pagal grafiką. Dailės užsiėmimuose gali dalyvauti ir vidutinių ugdymosi poreikių turintys moksleiviai