Dailės pagrindų studjos


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37068748919
Kaina: 45.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 35.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Dailės pagrindų studija skirta lankytojams, neturintiems jokių profesionalios dailės pagrindų ir įgūdžių Mokymo metu supažindinama su pagrindiniais dailės terminais, teorinės žinios įsisavinamos atliekant praktines užduotis. Ugdomi ne tik profesionalūs kūrybiniai, techniniai mokinių įgūdžiai, bet ir pasitikėjimas savimi, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškai spręsti iškylančias problemas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai dalyvauja darbų aptarimuose, peržiūrose, mato ir įvardija savo ir kitų studijos lankytojų pažangą, darbų trūkumus, ryškėjančius konkrečios meninės raiškos polinkius.


Mokytojų kvalifikacija

Profesionalus tapytojas, baigęs Vilniaus dailės instituto tapybos katedrą, parodų autorius, grupinių parodų dalyvis, vyr.mokytojas metodininkas, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojas, vaikų darbų parodų organizatorius, nuolat dirbantis ir neformaliojo ugdymo srityje.


Mokytojų kvalifikacija

Profesionalus tapytojas, baigęs Vilniaus dailės instituto tapybos katedrą, parodų autorius, grupinių parodų dalyvis, vyr.mokytojas metodininkas, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojas, vaikų darbų parodų organizatorius, nuolat dirbantis ir neformaliojo ugdymo srityje.


Lankančiųjų amžius: 13–17 m.
Viso vietų: 12