Dailės pagrindų studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: +37061878378
El. pastas: jusionis@yahoo.com
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Dailės pagrindų studija skirta lankytojams, neturintiems jokių profesionalios dailės pagrindų ir įgūdžių. Dailės pagrindų kursas – tai bazinės žinios, pateikiamos kiekvienam suprantama kalba, nereikalaujančios išankstinio pasiruošimo ar specialių žinių. Mokymo metu supažindinama su pagrindiniais dailės terminais, teorinės žinios įsisavinamos atliekant praktines užduotis, ugdomas kūrybinis ir kritinis mąstymas, bei profesionalūs techniniai įgūdžiai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai dalyvauja darbų aptarimuose, peržiūrose, mato ir įvardija savo ir kitų kursų lankytojų pažangą, darbų trūkumus, ryškėjančius individualios meninės raiškos požymius.


Mokytojų kvalifikacija

Menininkas tapytojas, baigęs VDA bakalauro ir magistratūros studijas, stažavęsis Štutgarto menų akademijoje, dalyvaujantis parodose Lietuvoje ir užsienio šalyse. J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojas, turintis dviejų metų patirti NVŠ srityje.


Mokytojų kvalifikacija

Menininkas tapytojas, baigęs VDA bakalauro ir magistratūros studijas, stažavęsis Štutgarto menų akademijoje, dalyvaujantis parodose Lietuvoje ir užsienio šalyse. J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojas, turintis dviejų metų patirti NVŠ srityje.


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 20