Dailės pagrindų NU programa 2


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: (8 5) 2332550
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programa skirta 1-5 klasių vaikams. Trukmė 1 metai. Vaikai supažindinami su skirtingomis (spalvinės, grafinės) meninės raiškos galimybėmis, medžiagomis bei priemonėmis. Formuojami pradiniai plastinės raiškos įgūdžiai. Užsiėmimų metu pateikiamos pradinės žinios apie dailės  raidą, pagrindines dailės šakas, žanrus. Ugdomas elementarus meno kūrinių suvokimas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiamos vaikų piešinių parodos, dalyvaujama konkursuose, respublikinėse it tarptautinėse parodose.


Mokytojų kvalifikacija

Programos mokytojai – profesionalūs dailininkai, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojai, 10-20 metų dirbantys NVŠ srityje, turintys vyr. mokytojo, mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją


Mokytojų kvalifikacija

Programos mokytojai – profesionalūs dailininkai, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytojai, 10-20 metų dirbantys NVŠ srityje, turintys vyr. mokytojo, mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.
Viso vietų: 50