Dailės pagrindų mokymo programa 6-10 m vaikams


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 868712729
Kaina: 50.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 35.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta lankytojams, neturintiems profesionaliosios dailės pagrindų. Mokymo metu supažindinama su pagrindiniais dailės terminais, technikomis (tapyba, grafika, piešimas, erdvinė kompozicija, animacija). Mokiniai įgyja praktinių ir teorinių dailės žinių. Ugdomos svarbios asmeninės savybės: pasitikėjimas savimi, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškai mąstyti. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiamos vaikų kūrybos parodos, peržiūros, aptarimai, pristatymai, kuriuose mokiniai aktyviai dalyvauja, stebi asmeninius bei kitų programos dalyvių pasiekimus. 


Mokytojų kvalifikacija

Profesionali tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos narė mokytoja – metodininkė, turinti didelę vaikų dailės neformaliojo ugdymo patirtį.

 


Mokytojų kvalifikacija

Profesionali tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos narė mokytoja – metodininkė, turinti didelę vaikų dailės neformaliojo ugdymo patirtį.

 


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.
Viso vietų: 68